Sukces gminy Kołaczkowo. Prawie 2 mln zł dofinansowania na drogę Kołaczkowo-Wszembórz

Gmina Kołaczkowo otrzymała prawie 2 mln zł od wojewody wielkopolskiego na przebudowę ul. Polnej w Kołaczkowie i Wszemborzu o długości 1,7 km.

aktualności 11:58 14-05-20191 14

Wniosek kołaczkowskiego samorządu znalazł się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przyznawanych przez wojewodę wielkopolskiego. Na 35 gmin, którym przyznano pomoc, oferta Kołaczkowa znalazła się na 31. miejscu. Gmina Kołaczkowo jest jedynym samorządem z powiatu wrzesińskiego wyróżnionym w tym naborze.

- Przed nami już tylko podpisanie umowy na przyznanie tych środków - komentuje wójt Teresa Waszak.

Ulica Polna łączy Kołaczkowo z Wszemborzem

Gmina Kołaczkowo ma otrzymać 1 870 789 zł dofinansowania. Z własnych środków początkowo miała przeznaczyć 1 247 192, 87. zł. To oznaczałoby dofinansowaniu rzędu 60%.

Planowany koszt budowy to 3 636 789 zł, a więc w budżecie będzie musiała wygospodarować większą kwotę w wysokości 1 576 000 zł. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na nadzwyczajnej sesji, która odbędzie 16 maja.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w tym roku. Przed przebudową zostanie zainstalowana kanalizacja sanitarna na odcinku przylegającym do ul. Wrzesińskiej w Kołaczkowie (droga wojewódzka 442).

Thumb ww biernat

Filip Biernat

11:58 14-05-2019