Strażacy z Wszemborza podsumowali swoją działalność w 2018

Ochotnicza Straż Pożarna we Wszemborzu podsumowała działalność w 2018 roku. Spotkanie sprawozdawcze odbyło się 7 stycznia w świetlicy wiejskiej.

społeczeństwo 16:23 08-01-20190 0

W trakcie spotkania przedstawiono szereg sprawozdań. OSP Wszembórz liczy sobie 58 członków. W 2018 strażacy interweniowali 9 razy, w tym 2 razy gasili pożary, natomiast 7 razy usuwali tzw. miejscowe zagrożenia.

W akcjach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło 10 druhów. Na stan jednostki trafił agregat wodno-pianowy o pojemności 400 l. W czasie obrad zarząd, którym kieruje druh prezes Maciej Ziółkowski otrzymał absolutorium. W szeregi straży przyjęto także nowych członków. Szerzej na ten temat już wkrótce w "Wiadomościach Wrzesińskich".

Thumb ww biernat

Filip Biernat

16:23 08-01-2019