Strażacka sesja i kilka rutynowych uchwał

Dzisiaj (11 grudnia) odbyła się druga sesja Rady Gminy w Kołaczkowie. Radni nie zadali ani jednego pytania, nie złożyli żadnej interpelacji. Podjęto kilka rutynowych uchwał z rozdzielnika.

samorząd 21:32 11-12-20180 1

Sporo czasu zabrała uroczystość wręczenia sprzętu strażakom ochotnikom. Otóż gmina Kołaczkowo niedawno pozyskała dofinansowanie w kwocie 37 422 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia przeciwpożarowego i ratowniczego.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP tj. defibrylatora, torby ratowniczej, detektora wielofazowego, detektorów napięcia, bosaków dialektycznych, parawanów do osłony miejsc wypadków i zasłaniania ofiar wypadków piły ratowniczej do szyb klejonych, osłon zabezpieczających poszkodowanych, sprzętu do zabezpieczenia terenu akcji, latarki akumulatorowej.

Rada podjęła uchwały w sprawie: określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie.

Radni wyrazili zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowych służebnością przesyłu. Wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy Kołaczkowo.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

21:32 11-12-2018