Stół – 2393 zł, krzesło – 849 zł, pochłaniacz – 2700 zł... Co wydarzyło się w Klubie Seniora?

Budowa Klubu Seniora Plus w pałacu Reymonta w Kołaczkowie kosztowała 397 tys. zł. To dużo więcej niż zakładano w kosztorysie określonym na 256 tys. zł. Dzisiaj komisja rewizyjna nie zostawiła suchej nitki na tej inwestycji.

samorząd 22:57 11-02-20190 26

11 lutego komisja rewizyjna skontrolowała finansową stronę tego przedsięwzięcia. Przetarg na klub seniora wyszedł bardzo drogo, aż o 52% więcej niż w kosztorysie. Do tej pory gmina nie pozwalała sobie na takie wybryki w przetargach. Na przykład budowa placu przy kościele była o 1,5% większa niż w kosztorysie, budowa windy przy urzędzie gminy – 18%, droga w Cieślach Małych – 4%, ale np. koszty budowy centrum rekreacyjnego w Krzywej Górze i ocieplenie remizy w Sokolnikach były niższe niż kosztorys.

– Po przejrzeniu kosztorysu i przeanalizowaniu cen, wydaje mi się, że pewne ceny zostały zbyt mocno wywindowane, i nie wiem czy kosztorys na etapie inwestycji był przeglądany. Ten stolik, który państwo widzicie kosztuje prawie 2500 zł. Dałaby pani wójt 2500 zł za ten stolik? Dostawa 4 stołów konferencyjnych za 2393 zł sztuka, daje łącznie 9574 zł. Dostawa 19 krzeseł za 849 zł sztuka, daje kwotę 16 147 zł. Dostawa pochłaniacza – 2700 zł. Czy nie było zasadnym kupić te rzeczy oddzielnie? Bo dużo pieniędzy zostało tutaj zatopionych w tych meblach – mówiła radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska (Kukiz ’15).

– Jako gospodyni domowa na pewno nie kupiłabym tego stolika – odpowiedziała wójt Teresa Waszak (PSL)

– Kwota może wydać się wysoka. Wykonawca pan Kamil Parus podpisał umowę ryczałtową i spodziewał się, że będzie mnóstwo dodatkowych robót, które nie są zawarte w przedmiarze. Stąd niektóre ceny są zawyżone, ale w to powchodziły zupełnie inne pozycje. Przedmiaru i kosztorysu nie mógł zmienić. Na przykład wchodząc do tego pomieszczenia okazało się, że ma tu być szlifowanie posadzek, których w ogóle nie ma. I zaczęło się wywożenie ziemi, legarów itp. i ceny zaczęły rosnąć. Otrzymałam od wykonawcy zestaw dodatkowych robót i tam są informacje: co ile kosztowało, to czego nie było w przedmiarze. Myślę, że gdybyśmy zrobili nawet rozliczenie kosztorysowe, to te kwoty mogły być jeszcze wyższe – odpowiadała Marta Błaszczyk z Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem gmina powinna była budować Klub Seniora za taką cenę?

Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska, argumentowała że wykonawca powinien ponosić ryzyko dodatkowych robót, a nie obarczać tym inwestora. Jej zdaniem przetarg trzeba było unieważnić, zmienić kosztorys, bądź zbudować klub bez dofinansowania.

– Uważamy, że na te meble nie trzeba było zawierać w przetargu i trzeba było kupić je samemu. Na pewno byśmy sporo zaoszczędzili. Nie wymagało to jakiś szczególnych umiejętności, tylko złożyć zamówienie i ta osoba, która produkuje te meble na pewno by dostarczyła i złożyła. Zauważyłem, także, że elementy mocowane w ścianach: są puszki po 8 zł, które kosztują 50 gr, przewód za 7 zł, który kosztuje 2 zł – zauważy radny Adam Kruszyński (PSL) przewodniczący komisji rewizyjnej.

– Składając wnioski nie wiedzieliśmy, że będą problemy z wykonawstwem. Ceny poszły w górę. Ogłosiliśmy pierwszy przetarg, nikt do niego się nie zgłosił, a czas biegł, musieliśmy projekt wykonać do końca roku. Ogłosiliśmy kolejny przetarg, i okazało się, że cena znacznie przekracza kosztorys. Zapytałam wtedy radnych, czy wykonujemy to zadanie , rada zdecydowała, że tę inwestycję wykonaliśmy – tłumaczyła Teresa Waszak.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

22:57 11-02-2019