Sprawa długów szpitala. Czy będzie kontrola NIK-u w starostwie powiatowym?

Radna powiatowa Wiesława Kowalska (PiS) domaga się kontroli NiK-u w starostwie powiatowym w związku z rozbudową szpitala i przegranymi procesami. Wnioskiem radnej w pierwszej kolejności ma zająć się Komisja Skarg Wniosków i Petycji rady powiatu.

samorząd 12:30 22-02-20213 14

Wiesława Kowalska chce, aby taki wniosek do Najwyższej Izby Kontroli złożyła rada powiatu.

Ankieta

Czy NiK powinien skontrolować starostwo powiatowe w związku rozbudową szpitala?

Tak
Nie
Nie mam zdania

– W związku z zaistniałych rozstrzygnięć sądowych obciążających budżet powiatu spłatami odszkodowań nałożonych przez sąd na spółkę prawa sądowego jaką jest szpital powiatowy. Jaka radna i członkini komisji rewizyjnej by dokumenty związane z budową szpitala powiatowego poddać kontroli Najwyższej Izby Kontroli – napisała we wniosku.

Dzisiaj (22 lutego) odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, na którym omawiano wniosek. Radca prawny zaproponował, aby przekazać go do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, i taka ostatecznie była też wola radnych z komisji rewizyjnych.

Więcej na ten temat w piątkowym wydaniu „Wiadomości Wrzesińskich”

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:30 22-02-2021