Spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze” w Pyzdrach

Dziś w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach odbyło się spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania zostały omówione założenia oraz zakres programu.

aktualności 21:17 18-09-2018 21

Głównym celem nowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Anna Chlebowska-Styś - specjalista z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Kinga Świtalska - doradca z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W spotkaniu wzięli udział nie tylko mieszkańcy gminy, a także ościennych powiatów. 

Ankieta

Czy skorzystasz z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

21:17 18-09-2018 21