Spółka Wodna Kołaczkowo ogłasza przetarg na wykonanie prac konserwacyjnych

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Kołaczkowo” ogłosił przetarg ofertowy na wykonanie prac konserwacyjnych. Oto szczegóły przygotowywanego postępowania. 

rolnictwo 13:04 03-07-20180 0

Przetarg dotyczy wykonania prac konserwacyjnych na następujących rowach:

Rów F-5 (Łagiewki-Wszembórz) 2 700 mb

Rów F-5e (Łagiewki) 218 mb

Rów F-5f (Łagiewki) 1 282 mb

Rów F-3a (Wszembórz-Borzykowo) 2 550 mb

Rów M-17 (Kołaczkowo) 1 230 mb

Rów K-9 (Kołaczkowo) 1 020 mb

Rów K-10 (Kołaczkowo) 670 mb

Rów K-11 (Kołaczkowo) 718 mb

Rów F-3 (Wszembórz-Borzykowo) 2 153 mb

Rów M-18b (Krzywa Góra) 665 mb

Zakres prac jest określony w przedmiarze robót. Ofert zawierające wypełniony przedmiar robót, w opieczętowanych kopertach należy składać na adres: Romuald Matuszewski, Budziłowo 28, 62-306 Kołaczkowo, z dopiskiem: „oferta na rów...”

Przedmiar robót do odbioru pod wyżej wymienionym adresem, telefon kontaktowy: 694 033 366. Termin składania ofert upływa 23 lipca br. do godz.14.00.

Kryterium wyboru oferty 80 % cena i 20 % doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Przed podpisaniem umowy wybrany oferent jest zobowiązany do wpłacenia kaucji na rzecz spółki w kwocie 3% wartości prac brutto. Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 31 października bieżącego roku.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

13:04 03-07-2018