Powstanie Społeczna Rada Gospodarcza przy burmistrzu Pyzdr

Na lata 2018-2023 burmistrz Przemysław Dębski chce powołać Społeczną Radę Gospodarczą, której celem będzie realizacja zadań i budowanie wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego gminy. Poprzedni skład rady stracił moc sprawczą wraz z upływem kadencji.

samorząd 19:03 28-01-20190 4

Do zadań Społecznej Rady Gospodarczej będzie należał m.in. udział lokalnych podmiotów gospodarczych w procesie tworzenia strategicznych programów gospodarczych, wspólne podejmowanie działań w zakresie promocji, wspólna aktywizacja gospodarcza, opiniowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju gospodarczego, spraw związanych z ochroną środowiska oraz innych spraw zgłoszonych przez burmistrza Pyzdr, członków rady i inne organizacje środowiska gospodarczego.

Członkiem rady może zostać każdy podmiot gospodarczy działający na terenie gminy. Aby przystąpić do rady należy wypełnić deklarację i złożyć ją w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach do 15 lutego.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:03 28-01-2019