Społeczna Rada Gospodarcza obradowała po raz pierwszy

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Społecznej Rady Gospodarczej przy burmistrzu Pyzdr.

samorząd 16:05 13-03-20192 14

Celem rady jest realizacja zadań i budowanie wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego gminy i miasta Pyzdry. W skład nowej rady weszli lokalni przedsiębiorcy.

Na wstępie rada zapoznała się z regulaminem i spośród członków wybrała przewodniczącego. Został nim Przemysław Wojciński, natomiast jego zastępcą - Agnieszka Szymańska.

Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski poinformował zebranych o naborze wniosków w biurze Lokalnej Grupy Działania „Z nami warto” w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej w ramach programu Premia na Start oraz jej rozwijania. Poruszono też tematy: odnawialnych źródeł energii, gazyfikacji gminy oraz regulacji koryta Flisy. Burmistrz przypomniał również o zaplanowanej na 20 marca konferencji „Turystyka i rekreacja – pomysł na rozwój”, zapraszając lokalnych przedsiębiorców.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

16:05 13-03-2019