Skargi i petycje – ciągle wpływają do starostwa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego zarekomendowała odrzucenie skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni i uznała za bezzasadną petycję w sprawie obrotu bezgotówkowego w powiecie.

samorząd 08:00 07-12-20190 5

Radni obradowali 3 grudnia. Tego dnia komisja zakończyła rozpatrywanie skargi, która wpłynęła 24 października, na rzekome nieprawidłowości przy przeprowadzeniu szkoleń „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”. Zastrzeżenia zgłosił jeden z mieszkańców Wrześni. Jego zdaniem w czasie szkolenia brakowało wystarczającej liczby sprzętu, używane były kasy fiskalne niespełniające wymogów, a także używano przestarzałych komputerów. 

Ankieta

Czy twoim zadaniem Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest potrzebna?

Komisja ustaliła, że szkolenie zostało przeprowadzone dla 15 osób. Na zlecenie PUP-u przeprowadziła je firma PCV Pawła Szymkowiaka ze Środy Wielkopolskiej. O wyborze zdecydowały kryteria jakościowe. Koszt nie przekroczył kwoty, jaką urząd pracy chciał na to przeznaczyć. W trakcie zajęć przeprowadzono szkolenia, które potwierdziły, że osoby w nim uczestniczące miały dostęp do odpowiednich komputerów i kas fiskalnych. W anonimowych ankietach uczestnicy nie zgłosili uwag do przeprowadzonego szkolenia. 100 proc. uczestników zdało egzamin końcowy, który przeprowadziło Polskie Towarzystwo Informatyczne. Ostatecznie komisja nie przyznała racji skarżącemu i zarekomendowała radzie powiatu odrzucenie skargi.

Radni zajęli się także petycją, którą 15 października zgłosiła Fundacja Obrotu Bezgotówkowego – w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Komisja w trakcie obrad

– Przedstawiciel fundacji zgłosił petycję, aby wprowadzić do starostwa powiatowego obrót bezgotówkowy. Niestety wnioskodawca nie wiedział, że taka możliwość istnieje od dosyć dawna– mówi Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący komisji skarg i petycji.

– To kolejna sprawa z rozdzielnika, która pewnie trafiła do wszystkich starostw w Wielkopolsce – zauważył radny Paweł Skrzypczak (Samorządny Powiat).

Radni Paweł Skrzypczak i Henryka Waligóra

Okazało się, że już od 2015 r. w wydziale komunikacji istnieje możliwość płacenia kartą, czyli bezgotówkowo. W czerwcu 2019 r. rozszerzono tę możliwość do 8 terminali płatniczych – w wydziałach: komunikacji, budownictwa, powiatowym ośrodku geodezji i katrografii oraz w biurze obsługi interesanta. W związku z tym radni uznali petycję za bezzasadną.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

08:00 07-12-2019