Skarga na bezczynność nekielskich radnych. W czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja

Małgorzata Mirecka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przekazanym piśmie zarzuca bezczynność radnych ws. braku uchwalenia rocznego programu współpracy ze stowarzyszeniami.

aktualności 17:20 15-05-20180 13

"Zarzucam jej nie wykonywanie nałożonego obowiązku, wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie, dotyczącego przyjęcia rocznego programu współpracy, do 30 listopada roku, poprzedzającego jego obowiązywanie, a tym samym naruszenie praworządności i interesów społeczności lokalnej" - czytamy w piśmie przesłanym 25 kwietnia.

Przygotowane jest oświadczenie rady miejskiej, które uznaje skargę za bezzasadną i nie zasługującą na uwzględnienie.

"Zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 5a ust. 2 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Rada Miejska gminy Nekla uchwala wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Wieloletni program przyjęty [...] uchwałą obejmował lata od 2015 do 2018. Przyjmując program wieloletni na lata 2015-2018 Rada Miejska gminy Nekla nie miała obowiązku uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi [...] w latach 2015, 2016, 2017, 2018" - czytamy w projekcie oświadczenia radnych.

Niezależnie od oświadczenia radnych, skarga prawdopodobnie zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Nadzwyczajna sesja odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 maja o godz. 17:45 w NOK-u. Poprzedzi ją komisja, która rozpocznie się o 17:00.

Poniżej przedstawiamy fragmenty artykułu 5a o pożytku publicznym i wolontariacie.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Ankieta

Kto ma rację w tym sporze?

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

17:20 15-05-20180 13