Sienkiewicz czeka na przyszłych licealistów

Sieniu zaprasza! Wrzesiński ogólniak otworzy swoje podwoje dla kandydatów już jutro o godz. 16.00.

oświata 18:49 03-04-20190 5

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni zaprezentuje swoją ofertę edukacyjną 4 kwietnia. W godz. 16.00-17.00 w szkole przy ul. Witkowskiej 1 odbędzie się prowadzone przez dyrektorkę Violettę Zdunowską spotkanie informacyjne dla kandydatów po ósmych klasach szkół podstawowych obejmujące prezentację oferty edukacyjnej oraz sportowej szkoły, wyjaśnienie warunków rekrutacji oraz rozmowę z przedstawicielami samorządu szkolnego. W tym samym czasie kandydaci uczęszczający obecnie do trzecich klas gimnazjalnych będą mogli wziąć udział w spotkaniach z nauczycielami oraz licealistami w poszczególnych salach lekcyjnych. Przewidziane są oczywiście rozmaite pokazy. O godz. 17.00 nastąpi zamiana i kandydaci po gimnazjum udadzą się na aulę na spotkanie z dyrektorką i samorządem, a ósmoklasiści do sal lekcyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 liceum otworzy 10 oddziałów.

Uczniowie po ósmej klasie szkoły podstawowej mogą starać się o przyjęcie do klas:

* A1, przedmioty rozszerzone: języki polski, historia

* B1, przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski i jeden przedmiot do wyboru z puli: biologia, chemia, fizyka, geografia

* C1, przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

* D1, przedmioty rozszerzone: matematyka i dwa przedmioty do wyboru z puli: biologia, chemia, fizyka, geografia

* E1, przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski i jeden przedmiot do wyboru z puli: biologia, chemia, fizyka, geografia

Uczniowie po trzeciej klasie gimnazjalnej mogą starać się o przyjęcie do klas:

* A (prawniczo‐dziennikarska), przedmioty rozszerzone: język polski, historia

* B (psychologiczno‐pedagogiczna), przedmioty rozszerzone: język polski, biologia

* C (medyczno‐przyrodnicza), przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

* D (matematyka plus), przedmioty rozszerzone: matematyka i dwa przedmioty do wyboru z puli: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

* E (interdyscyplinarna, dwujęzyczna), przedmioty rozszerzone: język angielski oraz dwa przedmioty do wyboru z puli: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie; możliwość nauki wybranych treści co najmniej dwóch przedmiotów w języku angielskim

Trwają prace, by już od września 2019 roku ruszyła grupa z rozszerzonym wychowaniem fizycznym. Miałaby ona sześć godzin WF-u tygodniowo, a trzy z nich poświęcone byłyby zajęciom z lacrosse. Języki nauczane w szkole to angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski.

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

18:49 03-04-2019