Sesja w Pyzdrach pod specjalnym nadzorem

Przy zachowaniu środków ostrożności odbyła się w czwartek (7 maja) V sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach.

samorząd 19:32 10-05-20204 4

Ze względu na sytuację epidemiologiczną miejscem obrad była sala widowiskowo - kinowa. Aby przeprowadzić sesję w normalnych warunkach, uczestnicy obrad m.in. siedzieli w bezpiecznej od siebie odległości.

Sprawozdanie burmistrza
Uchwały odczytuje p.o. sekretarz gminy Grażyna Juszczak
Prezydium rady

Radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 r., regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz uchwał dotyczących wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry oraz w Ratajach.

Pierwsza od momentu ogłoszenia w naszym kraju epidemii koronowirusa sesja przebiegła bardzo sprawnie.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:32 10-05-2020