Powołali stowarzyszenie, aby stworzyć ośrodek dla seniorów

Adam Stefaniak został prezesem Gminnego Stowarzyszenia Seniorów. Zebranie założycielskie odbyło się w Nekielskim Ośrodku Kultury.

społeczeństwo 20:46 29-01-2018 2

Ponadto w składzie zarządu znaleźli się: Iwona Bączkowska - zastępca prezesa, Paweł Tokłowicz - sekretarz, Janina Słota - skarbnik, a także: Tomasz Chromiński, Ireneusz Pluciński, Jolanta Sitek, Danuta Chromińska i Ludwika Kajdan. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Stanisław Hoppe - przewodniczący, Violetta Nowak - sekretarz i Henryk Adamus.

Głównym celem stowarzyszenia będzie podjęcia działań zmierzających do utworzenia dziennego ośrodka dla seniorów. Ten pomysł pojawił się przed kilkoma miesiącami przy projekcie zagospodarowania pałacu. Jednak ostatecznie nie został uwzględniony.

Gminne Stowarzyszenie Seniorów ma stać się uzupełnieniem dotychczas działających organizacji, takich jak oddziały Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Więcej informacji w najbliższym wydaniu „Wiadomości Wrzesińskich”.

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

20:46 29-01-2018 2