Samorząd chce zlikwidować szkołę w Grabowie Królewskim, ale chcieć nie znaczy móc

Rada Gminy w Kołaczkowie (10 stycznia) mimo protestów rodziców podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim.

oświata 18:18 24-01-20201 23

Podobnie jak w innych samorządach nie wystarczy wola i mocne argumenty, które nie tyle co chcą i muszą likwidować szkoły, aby szukać oszczędności. Likwidacja szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest możliwa jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Wniosek Wójta Gminy Kołaczkowo wraz z uchwałą intencyjną w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim wpłynął do Kuratorium Oświaty w Poznaniu 15 stycznia 2020 r. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego Wielkopolski Kurator Oświaty wyda postanowienie w tej sprawie do 14 lutego 2020 r. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym do 5 lutego 2020 r. w szkole przeznaczonej do likwidacji przeprowadzona zostanie kontrola doraźna w zakresie warunków nauczania, wychowania i opieki. Ponadto informuję, że opinia kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkoły wydawana jest w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - informuje wicekurator oświaty Zbigniew Talaga.

Ankieta

Czy kurator zgodzi się na likwidację szkoły?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

18:18 24-01-2020