Są ławeczki, będą wiaty. LGD „Z Nami Warto” sprzyja rowerzystom

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” przygotowuje się do wytyczenia nowych szlaków rowerowych.

rekreacja 09:05 14-04-2018 0

Projekt zostanie zrealizowany z dwoma innymi LGD-ami: Traktem Piastów oraz Liderem Zielonej Wielkopolski. Rdzeniem inicjatywy jest wybudowanie 10-12 wiat rowerowych tylko na terenie LGD Z Nami Warto (powiat wrzesiński oraz gminy Nowe Miasto nad Wartą i Żerków).

– Wiaty konstrukcją i stylistyką będą nawiązywały do ławeczek informacyjnych. Zostaną wyposażone w stół, ławki, mapę informacyjną i „okienka”, takie jak w ławeczkach, gdzie będą umieszczone informacje o historii najbliższej okolicy lub ciekawostki przyrodnicze miejsca – mówi kierowniczka biura LGD Małgorzata Lisiecka.

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy wiat oraz rozmowy z przedstawicielami gmin dotyczące dokładnych lokalizacji. Planowane miejsca przystani będą zlokalizowane głównie przy uczęszczanych trasach rowerowych.

To jednak nie koniec działań związanych z projektem. Powstanie także mapa turystyczna – informator w wersji papierowej oraz aplikacja w wersji mobilnej. Początkowo planowano oznakowanie szlaku, jednak ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano.

– Po rozmowach z rowerzystami i doświadczeniach innych LGD-ów, które już oznakowały szlaki rowerowe na swoim obszarze, uznaliśmy, że nie będziemy tego działania realizować. Rozwój mobilnego znakowania szlaków rowerowych z wykorzystaniem geoportalu jest coraz popularniejszy, dlatego uznaliśmy za celowe „przenieść” znakowanie za pomocą aplikacji do internetu – dodaje Lisiecka.

Jak przekonuje kierowniczka biura LGD, takie rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych z utrzymaniem postawionych znaków, a także umożliwi ewentualną modyfikację znakowania w przyszłości. Realizacja projektu nastąpi w kolejnych dwóch latach, czyli 2019-2020.

Nie są to jedyne działania, które LGD będzie podejmować w kolejnych miesiącach. Przygotowywana jest zaktualizowana mapa turystyczna dotycząca całego obszaru LGD (wspólnie z gminami: Nekla, Żerków i Nowe Miasto nad Wartą, które później dołączyły do stowarzyszenia). Mapa będzie bezpłatnie rozprowadzana i dostępna w biurze przy ul. Dzieci Wrzesińskich. Jej wydanie zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Prawdopodobnie do końca roku pojawi się też zaktualizowany informator dotyczący najciekawszych miejsc obszaru LGD wraz z aktualizacją informacji praktycznych.

Radosław Jagieła

O poprzednim projekcie LGD, czyli rowerowych ławeczkach, informowaliśmy w naszych materiałach telewizyjnych:

Bardo

Nowa Wieś Królewska

Grzybowo

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

09:05 14-04-2018 0