Rynek w Pyzdrach może zmienić się nie do poznania. Wszystko zależy od dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego

Gmina Pyzdry złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie przebudowy remizy na nową siedzibę Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach oraz na przebudowę rynku.

samorząd 20:00 07-04-20180 25

Środki na obie inwestycje gmina stara się pozyskać w ramach naboru z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z poddziałania ,,Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Trwa remont sali widowiskowo - kinowej

Rewitalizacja remizy

Realizacja projektu zakłada modernizację budynku dawnej remizy strażackiej oraz zagospodarowanie go na cele kulturalne. W chwili obecnej prowadzony jest remont sali widowiskowo-kinowej, który sfinansowany jest ze środków gminy.

Firma ARKADA buduje nowe targowisko na rynku

Rewitalizacja rynku

Przebudowa centralnego placu miasta ma polegać na wymianie nawierzchni asfaltowej oraz chodników na kostkę oraz płyty granitowe, uporządkowaniu zieleni, montażu obiektów małej architektury. Po zakończeniu prac rynek będzie pełnił funkcję reprezentacyjną, edukacyjną, rekreacyjną i gospodarczą. W planach jest zachowanie ruchu pojazdów na dotychczasowych zasadach oraz wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusu.

Wizualizacja przedstawia koncepcję rewitalizacji rynku, szczegółowy projekt zostanie wykonany po otrzymaniu dotacji

Całkowita wartość projektu to kwota ponad 8 mln zł, z czego dofinansowanie ma stanowić 85% wszystkich kosztów. Ze względu na wysoki koszt inwestycji realizacja projektu jest uzależniona od dotacji.

Ankieta

Czy chcesz, aby pyzdrski rynek został przebudowany?

Ankieta

Czy uważasz, że dzięki działaniom władz miasto staje się ładniejsze i bardziej atrakcyjne dla turystów?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

20:00 07-04-20180 25