Ruszyło planowanie nowej wielkiej sali koncertowej we Wrześni

Rozpoczęły się prace koncepcyjne nad powstaniem nowej sali koncertowej we Wrześni. Burmistrz Wrześni na razie przygląda się, jak to robią w Poznaniu.

samorząd 11:38 22-12-20180 32

Redakcja „WW” już od lat postuluje budowę we Wrześni sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia. W czasie ostatniej kampanii wyborczej temat podjął burmistrz Tomasz Kałużny (na zdjęciu razem ze swoimi zastępcami) i teraz próbuje go zrealizować.

Na dziś wiadomo tyle, że ratusz rozpatruje budowę sali na 600 miejsc. – Nie ma wybranego i ustalonego miejsca pod salę, gdyż nie wiadomo m.in., ile tego miejsca potrzeba. Sposób „realizacji” takiej inwestycji opisuje najlepiej proces toczący się w Poznaniu – powiedział nam Tomasz Kałużny.

Ustaliliśmy jednak, że w ostatnich tygodniach Marzena Tabaczyńska, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, wystąpiła do burmistrza Wrześni o wydanie warunków zabudowy sali koncertowej na terenach bazy GS-u przy ul. Kolejowej. Przypomnijmy, że zainteresowany kupnem tego terenu jest Ryszard Jabłoński.

Ponadto burmistrz przekazał nam, że podpatruje, w jaki sposób swoją nową siedzibę buduje Teatr Muzyczny w Poznaniu (jednostka podległa miastu Poznań). U zbiegu Świętego Marcina i ul. Skośnej ma powstać sala na 900 miejsc. Przewidywany koszt budowy to 170 milionów złotych. Powstał już program funkcjonalno-użytkowy.

Określono w nim szczegóły dotyczące ciągów scenicznych, widoczności z widowni, sceny, zaplecza itp. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby, który rozstrzygnie jury. Rozstrzygnięcie nastąpi w marcu 2019 r. Dla laureatów poznańskiego konkursu przewidziane są nagrody finansowe. Zwycięzca konkursu będzie miał 24 miesiące na opracowanie projektu budowlanego.

Jeśli we Wrześni miałby być realizowany scenariusz poznański, to proces budowy może potrwać 4-5 lat, a koszt inwestycji może być zbliżony do kosztów obwodnicy – 75 mln zł.

Filip Biernat

Ankieta

Czy Września potrzebuje nowej dużej sali koncertowej?

Ankieta

Jesli już, to gdzie powinna powstać taka sala?

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:38 22-12-2018