Ruszył cykl zebrań w jednostkach OSP. Pierwsze odbyło się w Lisewie

6 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie na którym podsumowano miniony rok, omówiono bieżące sprawy oraz przedstawiono plany na rok 2018.

społeczeństwo 18:02 07-01-2018 0

W zebraniu oprócz druhów strażaków udział wzięli m.in. burmistrz Przemysław Dębski, mł. bryg. Piotr Trawiński - komendant KP PSP z Wrześni, Tadeusz Tomaszewski - wiceprzewodniczący głównej komisji rewizyjnej ZOSP RP oraz Andrzej Janka prezes zarządu powiatowego ZOSP RP.

Miniony rok dla strażaków z Lisewa był bardzo udany, otrzymali nowy sprzęt oraz po raz kolejny potwierdzili dominację w miejsko - gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

Więcej informacji o zebraniu w najbliższym wydaniu „WW”.

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

18:02 07-01-2018 0