Rozpoczynają się zebrania wiejskie w gminie Pyzdry

W poniedziałek 11 marca rozpoczyna się cykl zebrań wiejskich w gminie Pyzdry. Jako pierwsi spotkają się mieszkańcy Ciemierowa Kolonii.

społeczeństwo 19:43 08-03-20190 0

Najważniejszym punktem zebrań będą wybory sołtysa oraz rady sołeckiej. Spotkania będą też okazją do porozmawiania o bieżących sprawach sołectw. Poniżej publikujemy harmonogram spotkań. 

Ciemierów Kolonia: 11.03, g. 18.00 (szkoła Górne Grądy)

Ciemierów: 12.03, g.17.30 (świetlica)

Zamość: 12.03, g. 19.30 (WTZ Ruda Komorska)

Białobrzeg: 13.03, g.18.00 (szkoła Wrąbczynkowskie Holendry)

Górne Grądy: 14.03, g.18.00 (szkoła Górne Grądy)

Kruszyny:15.03, g.18.00 (świetlica)

Trzcianki: 18.03, g.18.00 (była szkoła Królewiny)

Tarnowa: 19.03, g. 18.00 (świetlica wiejska)

Dłusk: 20.03, g.18.00 (świetlica wiejska)

Rataje: 21.03, g.18.30 (świetlica wiejska)

Ksawerów, 26.03, g.16.00 (OSP Pietrzyków)

Pietrzyków i Pietrzyków - Kolonia: 26.03, g.18.00 (OSP Pietrzyków)

Wrąbczynek: 27.03, g. 18.00 (świetlica wiejska)

Lisewo: 28.03, g. 19.00 (świetlica wiejska)

Wrąbczynkowskie Holendry: 29.03, g.18.00 (szkoła Wrąbczynkowskie Holendry)

Dolne Grądy: 2.04, g.18.00 (szkoła Górne Grądy)

Zapowiednia, 5.04, g.19.00 (była szkoła w Królewinach)

Walga, 10.04, g.18.00 (była szkoła Królewinach)

Ruda Komorska, 12.04, g.19.00 (świetlica wiejska)

Pyzdry: 17.04, g.19.00 (OSP Pyzdry)

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:43 08-03-2019