Rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego

Szkoły średnie są gotowe na przyjęcie podwójnego rocznika w roku szkolnym 2019/2020. Nabór rozpoczyna się 13 maja.

oświata 09:00 12-05-20191 1

We wrześniu w szkołach powiatowych zamiast 700 uczniów rozpocznie naukę około 1400. To efekt reformy oświaty – likwidacji gimnazjów. W rozpoczynającym się naborze (dokumenty będzie można składać od 13 do 31 maja 2019 r. w szkołach pierwszego wyboru) spotkają się ósmoklasiści ze szkół podstawowych i trzecioklasiści z gimnazjów.

– Nabór będzie odbywał się oddzielnie dla absolwentów podstawówek i gimnazjów, i to w zasadzie jedyna nowość. Reszta zasad, formuły, szkoły, jest ta sama – mówi nam Bożena Nowacka, sekretarz powiatu, która koordynuje nabór do szkół średnich.

Ankieta

Która szkoła ponadgimnazjalna we Wrześni jest najlepsza?

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że absolwenci podstawówki mieli skrócony cykl nauczania, więc będą uczyli się według innej podstawy programowej. Natomiast absolwenci gimnazjum pójdą „starą ścieżką”.

Jak podkreśla Bożena Nowacka, szkoły powiatowe są wystarczająco duże i przygotowane do przyjęcia podwójnego rocznika. Nie ma zatem mowy o dwuzmianowości. Miejsca nie zabraknie.

Oferta przygotowana przez powiat wrzesiński

Thumb ww biernat

Filip Biernat

09:00 12-05-2019