Projekt Września rozpoczął zabiegi o atrakcyjne place zabaw we wrzesińskich blokowiskach

Stowarzyszenie Projekt Września za kolejny cel obrało sobie poprawę jakości placów zabaw, którymi administruje Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

samorząd 19:44 06-11-201940 35

Jego członkowie przeszli już nawet od słów do czynów, bo opracowali ponad 40-stronnicowy dokument o nazwie „Przegląd placów zabaw znajdujących się na terenach zarządzanych przez Wrzesińską Spółdzielnię Mieszkaniową”. Można się z nim w całości zapoznać TUTAJ. W dokumencie opisano stan 19 placów zabaw. Pokazuje on różny stan ich utrzymania.

– Po dokonaniu przeglądu bez wątpienia można wskazać, że największej troski wymagają place zabaw przy ulicy Batorego 3, Piastów 2 oraz Szkolna 4/5, gdzie znajdują się tylko i wyłącznie same piaskownice. Pojawienie się tam atrakcyjnych przyrządów do zabawy uatrakcyjni ten teren i stworzy przestrzeń przyjazną dzieciom. W przypadku, gdy zrezygnuje się z sytuowania tam placów zabaw, należy dołożyć starań, aby teren ten był atrakcyjny i nie zamienił się w „dzikie” parkingi lub tereny zdegradowane – napisano w dokumencie.

Plac zabaw przy ul. Piastów
Plac zabaw przy ul. Batorego

W raporcie stwierdzono również, że place zabaw przy ulicy Dąbrowskiego 2, Dąbrowskiego 4 i Słowackiego 26 są słabo wyposażone, a znajdujące się tam przyrządy najprawdopodobniej nigdy nie były wymieniane. Podkreślono, że rozwiązaniem sytuacji niekoniecznie musi być wymiana przyrządów na nowe.

– Równie dobrze można istniejące remontować i konserwować, ale przy użyciu dobrej jakości farb i narzędzi, aby po odnowieniu pozostawały atrakcyjne i bezpieczne dla dzieci – napisano.

Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego
Plac zabaw przy ul. Piastów 
Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego

Ponadto stowarzyszenie nie ukrywa, ze będzie domagać się od władz gminy, aby pomogły Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej polepszyć place zabaw. Fundusze na ten cel mogą pochodzić bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Września lub Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przykładowo na osiedlu Tysiąclecia nie brakuje sklepów sprzedających alkohol. Sklepy te muszą wykupić tak zwane koncesje alkoholowe. Z tych pieniędzy można budować place zabaw, rewitalizować osiedle i zarazem przeciwdziałać alkoholizmowi. Przykład placu zabaw przy ulicy 17 Dywizji Piechoty (obok ulicy Kutrzeby) oraz placu zabaw przy ulicy Kościuszki pokazują, że środki na budowę mogą pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Września.

Ankieta

Jak oceniasz stan placów zabaw na blokowiskach Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?

Rozmowa z Damianem Staniszewskim, prezesem Projektu Września, a zarazem radnym Rady Miejskiej we Wrześni.

„WW”: W przeszłości zwróciliście się już do burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego z wnioskiem o odnowienie istniejących placów zabawa na osiedlu Tysiąclecia. Jaką odpowiedź wtedy otrzymaliście?

Była ona lakoniczna. Tomasz Kałużny kazał nam zwrócić się z tymi problemami do Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest właścicielem gruntów, na których znajduje się większość placów. Czyli tradycyjna spychologia.

Jak chcecie uregulować kwestie własności gruntu, żeby gmina mogła inwestować na nieswojej ziemi?

Wystarczy zrobić np. użyczenie gruntu i można budować nowe place zabaw. Skoro można je stawiać na wsiach, to tym bardziej w mieście. Nie ma żadnego problemu z kwestiami dotyczącymi własności terenu – rozwiązaniem jest użyczenie gruntu. Wystarczy tylko dobra wola.

Macie jakieś swoje pomysły na miejsca do zabaw?

Chcielibyśmy, aby elementy placów pełniły funkcje edukacyjne. Mógłby gdzieś np. powstać plac „słowiański” – z elementami historyzującymi. Pozostałe mogłyby nawiązywać do innych tematów przewodnich. Wokół placów powinna być też zieleń, bo przecież każde dziecko lubi biegać i chować się w krzakach oraz wspinać się na drzewa. Potrzebny jest również cień. Poza tym chcielibyśmy aby na placach powstały przyrządy dla dzieci z niepełnosprawnością. To wszystko naprawdę można zrobić, potrzeba tyko determinacji.

Damian Staniszewski

Przeczytałem z uwagą przygotowany przez was przegląd placów zabaw. Zrobiliście naprawdę kawał dobrej roboty.

Na zebranie materiałów i wykonanie dokumentu musieliśmy poświęcić kilka dni. Wymagało to sporego zaangażowania, ale dzięki temu otrzymujemy kompleksowy obraz całego zagadnienia związanego z placami zabaw.

Jakie kroki teraz podejmiecie?

Nasze spostrzeżenia i materiały wysłaliśmy do burmistrza Wrześni, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Włożyliśmy wiele wysiłku w pokazanie, że place zabaw wymagają wsparcia finansowego i mam nadzieję, że sprawa ruszy z miejsca. Chcemy też jako radni udać się na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która posiada spore środki na tworzenie placów zabaw. Ma ona do swojej dyspozycji ponad milion złotych.

Ankieta

Gmina Września powinna wspomóc Wrzesińską Spółdzielnię Mieszkaniową w remontach placów zabaw?

Kwota, która wpłynęła do budżetu gminy Września ze sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 r. wyniosła 1 042 266,72 zł. Na terenie gminy Września w ubiegłym roku usytuowanych było 107 punktów sprzedaży detalicznej alkoholu i 57 punkty sprzedaży gastronomicznej alkoholu.

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

19:44 06-11-2019