Rozpaczliwe próby uratowania budowy oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie

Największa tegoroczna inwestycja, a więc budowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie na dobre ugrzęzła w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Urząd Gminy w Kołaczkowie pisze kolejne odwołania.

samorząd 12:08 11-06-20180 4

Na przebudowę oczyszczalni zaplanowano 4,7 mln zł. Inwestycja ruszy tylko pod warunkiem jeśli gmina Kołaczkowo otrzyma dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem gminie Kołaczkowo uda się uzyskać dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie?

W lutym br. Urząd Marszałkowski negatywnie zaopiniował złożony przez gminę wniosek, ponieważ oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie znajduje się na terenie aglomeracji, ale ścieki przyjmuje także spoza tej aglomeracji. Gmina odwołała się skutecznie. Ale ostatecznie zabrakło punktów na uzyskanie dofinansowania. Wójt Teresa Waszak nie składa broni.

- Zarząd województwa wielkopolskiego planuje alokację środków z innych programów i być może będą dodatkowe pieniądze. Czy mamy szanse? Piszemy właśnie odwołanie. Mamy pilną potrzebę budowy tej oczyszczalni - mówiła wójt Teresy Waszak.

W lipcu kończy się budowa kanalizację sanitarną w Borzykowie. Czy ponad 20-letnia, wysłużona oczyszczalnia będzie mogła przyjąć dodatkową ilość ścieków? Istnieją obawy, że wysłużone instalacje odmówią posłuszeństwa.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:08 11-06-20180 4