Rozliczenia podatkowe. Przy wypełnianiu deklaracji pamiętaj o ulgach

Do środy, 17 stycznia,  PIT 36 złożyło 58 podatników , 26 – PIT-36L, natomiast PIT-37 – 54 podatników z powiatu wrzesińskiego. Pozostali mają czas do końca kwietnia.

miasto szczęśliwe 05:25 19-01-20180 7

Osoby, które spóźnią się z tym obowiązkiem muszą liczyć się z konsekwencjami. Kara może zostać nałożona w drodze mandatu w kwocie od 210 złotych do 4.200 złotych. Stawki obowiązują od 1 stycznia tego roku. Ponadto, składając zeznanie po terminie nie możemy korzystać z przywileju, jakim jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem na preferencyjnych warunkach. Tracimy też możliwość przekazania 1 % naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W roku ubiegłym, a więc PIT 36 za 2016 r. złożyło 5 882 podatników powiatu wrzesińskiego, PIT 36L – 1115, natomiast PIT 37 – 31770 podatników.W tym w formie elektronicznej wpłynęło18 569 PIT 37, PIT-36 – 4399, PIT 36L- 843.

 Dlaczego warto rozliczyć się przez internet? – Z roku na rok rozliczanie PIT przez internet cieszy się coraz większą popularnością. Zalety takiego rozliczenia to jest łatwy do wypełnienia, co pozwala zaoszczędzić czas, ale co najważniejsze wysyłając e-deklaracje możemy liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku – mówi Ilona Begier, zastępca naczelnika US we Wrześni.

Rozliczając się z fiskusem pamiętajmy, że przysługują nam ulgi podatkowe za poprzedni rok. Ilona Bergier, przypominamy kilka najpopularniejszych odliczeń, które warto mieć na uwadze przy wypełnianiu deklaracji:

Ulga na internet:

Wydatki na internet uszczuplają dochód (lub przychód), co w efekcie prowadzi do zmniejszenia podatku. Maksymalnie można odliczyć 760 zł, ale suma może być podwojona w przypadku rozliczenia małżeńskiego. Co ważne, zgodnie z przepisami z ulgi można skorzystać tylko przez dwa kolejne lata.

Ulga na dziecko:

Od 2016 roku rodzice rozliczający PIT mogą liczyć na wyższą ulgę prorodzinną. Na trzecie dziecko otrzymają 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne - 2700 zł. Odliczenie na pierwszą oraz drugą pociechę w dalszym ciągu wynosi natomiast 1112,04 zł. Kwoty rozlicza się proporcjonalnie za każdy miesiąc sprawowania opieki.

Ulga rehabilitacyjna:

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie (z dochodem podopiecznych nie wyższym niż 9120 zł). Odliczeniu podlegają wyłącznie koszty poniesione na cele rehabilitacyjne lub w związku z ułatwieniem wykonywanych czynności życiowych. Jest jeden warunek - poniesione opłaty nie mogły być wcześniej w całości sfinansowane z innych źródeł, np. przez NFZ.

Ulga na leki:

Odliczenie jest jedną z opcji przysługujących w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podstawą do ubiegania się o refundację leków jest zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności ich przyjmowania.

Z dokumentu musi jasno wynikać, kto i jak długo (stale czy czasowo) wymaga konkretnej kuracji. Odpisowi od dochodu podlega nadwyżka wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym (o jednej z trzech grup inwalidzkich) lub podatnikom utrzymującym takie osoby, których dochód nie przekracza 9120 zł. Potwierdzenie wydatków

w aptece stanowi jedynie dokument (np. faktura), na którym znajdują się informacje: kto, komu, kiedy i za jaką kwotę sprzedał dane leki

Ulga dla honorowych krwiodawców:

Osoby zarejestrowane jako honorowi dawcy krwi mogą odliczyć wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa. Wysokość ulgi zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników.

Ulga za darowiznę na cele pożytku publicznego:

Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają również te dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego. Dotyczy to instytucji, które wspomagają np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;

dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Ulga za darowiznę na cele kultu religijnego:

Obdarować w ramach finansowania celów kultu religijnego można zarówno kościoły, związki religijne, kościelne osoby prawne, jak i inne podmioty realizujące tożsame cele. Darowizna wiąże się z wszystkimi wydatkami na wyposażenie, budowę, remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych. Jednym z z niezbędnych dokumentów jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Odliczenie wpłat na IKZE:

Od podstawy opodatkowania można też odpisać wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

– W ramach akcji PIT Naczelnik Urzędu Skarbowego przygotowuje od kilku lat dla podatników wiele udogodnień m.in. są to właśnie mobilne punkty obsługi w gminach: Nekla, Pyzdry, Kołaczkowo i Miłosław. Akcja ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły. W ubiegłym roku punkty te obsługi odwiedziło 300 osób. W tym roku również zostaną takie punkty mobilne dla Państwa zorganizowane oraz „Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym we Wrześni”. O szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie – informuje Ilona Begier.

Thumb barelkowska 1

Karolina Barełkowska

05:25 19-01-2018