Rozbudowa oczyszczalni ścieków powinna być poddana publicznej debacie

Wrzesińska oczyszczalnia ścieków rzadko kiedy jest w centrum zainteresowania lokalnej opinii publicznej.

Moim zdaniem 12:25 23-11-202019 3

Chyba najwięcej uwagi ściągnęła na siebie przy okazji skażenia wody, do którego doszło w lutym 2017 r. Niemniej jednak od tego czasu sporo się tam dzieje.

W zeszłym roku pisaliśmy o planowanej rozbudowie oczyszczalni. Zgodnie z pierwotną koncepcją ta miała się odbyć na południe od obecnej lokalizacji. Dzięki temu infrastruktura oczyszczalni odsunęłaby się od miasta, co na pewno korzystnie odczuliby mieszkańcy wschodnich rejonów Wrześni.

Rozbudowę oczyszczalni w oddaleniu od miasta poparła też koncepcja specjalisty Macieja Kity. Ostatecznie burmistrz nie przejął jednak 10-hektarowego terenu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a PWiK zrezygnowało z rozbudowy oczyszczalni w kierunku południowym i przystąpiło do prac nad zagęszczeniem zabudowy w istniejącej lokalizacji.

Tym samym nowa instalacja oczyszczania ścieków znajdzie się bliżej miasta, niż miało to być pierwotnie. To niedobrze, że ten ważny temat nie jest poddany publicznej debacie. W końcu od sprawnego funkcjonowania i wydajności oczyszczalni zależy dalszy rozwój Wrześni.

Filip Tomczak

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:25 23-11-2020