Remont ulicy Owocowej – tradycyjne pytanie brzmi kiedy?

Ratusz odniósł wielki sukces. Zdobył pismo od ministra infrastruktury i po ledwie kilkunastu latach zwłoki prawdopodobnie przygotuje projekt techniczny drogi osiedlowej przy ul. Owocowej. 

aktualności 17:05 28-07-20202 30

Damian Staniszewski (Projekt Września) pyta jednak konkretnie: kiedy? Radny wystosował kolejną petycję do ratusza w sprawie budowy wspomnianej drogi (o której piszemy już od 2004 r.).

– Czy gmina Września posiada wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia, aby przystąpić do budowy dróg w rejonie ulicy Owocowej? Mieszkańcy kilkanaście lat czekają na przebudowę drogi z prawdziwego zdarzenia. Po wielu staraniach, w końcu w 2019 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń – napisał radny Staniszewski.

Ankieta

Czy Twoim zdanem ulica Owocowa powinna być wyremontowana?

– Ze względu na specyfikę terenu, tj. przekształcenie ogródków działkowych na tereny mieszkaniowe, opracowanie dokumentacji technicznej wymagało wykonania szeregu dodatkowych czynności. Termin uległ znacznemu wydłużeniu ze względu na konieczność uzyskania upoważnienia od ministra infrastruktury do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Powyższy dokument został wydany 26 czerwca br. – odpowiedział burmistrz Tomasz Kałużny

Thumb ww biernat

Filip Biernat

17:05 28-07-2020