Radna Wiesława Kowalska domaga się konkretów w sprawie drogi Ciemierów Kolonia – Anielewo

Radna powiatowa Wiesława Kowalska (PiS) domaga się wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej przebudowy drogi powiatowej Ciemierów Kolonia – Anielewo w gminie Pyzdry.

samorząd 18:00 04-01-20200 23

Przypomnijmy, że mieszkańcy wystosowali do rady powiatu petycję w sprawie przebudowy drogi odcinka drogi powiatowej Ciemierów Kolonia – Anielewo. Ten odcinek ma długość 3,7 km i powierzchnię gruntową, częściowo utwardzoną tłuczniem i wzmocnioną żużlem.

Droga powiatowa Ciemierów Kolonia-Anielewo

Rada powiatu przychyliła się pozytywnie do tej petycji, ale w uchwale znalazło się wiele znaczące zdanie:

Wykonanie tej inwestycji drogowej zostanie przedstawione do jako propozycja do projektu budżetu w następnych latach.

Zapis ten nie został zrealizowany, bo zarząd powiatu nie zawarł tej inwestycji w budżecie powiatu 2020, ani też w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2027. A więc realizację przesunięto na święte nigdy.

Radna Wiesława Kowalska wypowiedziała się w tej sprawie na swoim profilu facebookowym.

Przed Wigilią wniosłam na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego dwie petycje. O wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej - dokument planowanych inwestycji do roku 2027- inwestycji dot. budowy drogi powiatowej Ciemierów Kolonia - Anielewo oraz zdjęcie kwoty 50 tys. zł z budżetu przeznaczonego na promocję powiatu (zarząd przeznaczył na 2020 rok kwotę aż 270.000 zł na promocję!) i przeznaczenie jej na dokumentację inkubatora przetwórczego w Pyzdrach (samorząd miasta Pyzdry zadeklarował przekazanie pod taką inwestycję uzbrojonej działki budowlanej).

Dziś więcej o petycji dotyczącej drogi, ponieważ jest już odpowiedź Przewodniczącego Rady o "nie rozpatrzeniu" mojej petycji. Foty poniżej: treść mojej petycji z uzasadnieniem, odpowiedź Przewodniczącego o "nie rozpatrzeniu" mojej petycji i moja na to odpowiedź.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

18:00 04-01-2020