Rada sołecka Kołaczkowa wsparała Zespół Szkolno-Przedszkolny

Rada sołecka Kołaczkowa zakupiła szafki dla uczniów, szatnię dla klas 0-3 oraz mikroskop z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie.

oświata 15:51 04-12-20205 0

Sołectwo przeznaczyło na ten cel 4 tysiące złotych z funduszu sołeckiego 2020. Sprzęt trafił już do szkoły. Wcześniej wniosek do rady sołeckiej o doposażenie placówki zgłosili rodzice.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:51 04-12-2020