Rada gminy zdecydowała, że niektórzy nauczyciele będą pracowali więcej

Nauczyciele nauczania początkowego od 1 września będą musieli wypracowywać 25 godzin tygodniowo pensum, a nie jak do tej pory 22. To poniedziałkowa decyzja Rady Gminy w Kołaczkowie.

samorząd 12:32 16-04-20192 32

Wczoraj (15 kwietnia) rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Pensum zostało podniesione z 22 do 25 godzin, a nauczyciele nie dostaną za to dodatkowego wynagrodzenia. Przeciwko temu protestowały związki zawodowe ZNP, NSZZ Solidarność oraz część radnych. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

W czasie poniedziałkowej sesji radny Jerzy Siemiątkowski (KWW Jerzego Wosia) zgłosił wniosek o utrzymanie 22 godzin. Siemiątkowskiego poparł także radny Jerzy Woś, jak się później okazało trójka innych radnych.

Ostatecznie 7 radnych było za (25 godzinami), 5 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Wójt Teresa Waszak (PSL) podziękowała Wojciechowi Bimkowi, byłemu sołtysowi Sokolnik za 10-letni okres sprawowanie tej funkcji.

Radni podjęli także inne uchwały: określenie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzano stanowiska kierownicze. Rada wydzierżawiła także dwie działki w Sokolnikach oraz wprowadziła zmiany w budżecie.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:32 16-04-2019