Rada gminy w Kołaczkowie nie chce zaostrzenia przepisów antyalkoholowych

Radnym z trudem przychodzi walka z alkoholizmem w gminie Kołaczkowo. Można odnieść wrażenie, że bardziej obchodzi ich interesy handlowców niż los uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych bitych matek i małych dzieci.

samorząd 15:24 24-07-2018 10

Rząd zaostrza przepisy antyalkoholowe m.in.: przez zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Gmina Kołaczkowo postanowiła jednak złagodzić ich oddziaływanie.

Rada gminy musi podjąć dwie obowiązkowe uchwały: dotyczącą ustalenia maksymalnej liczby zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gmin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem uchwały antyalkoholowe rady zmniejszą problem alkoholizm w gminie Kołaczkowie?

Przypomnijmy że 22 czerwca w Kołaczkowie odbyło się szkolenie dr Teresy Kobrzyńskiej z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.: dla radnych i sołtysów. Spotkanie cieszyło się niewielkim zainteresowaniem wśród decydentów. Ekspertka zaleciła m.in.: ograniczenie liczby miejsc sprzedaży alkoholu, ponieważ naukowo udowodniono, że liczba uzależnionych (współuzależnionych- rodziny uzależnionych) rośnie wraz z rosną liczbą miejsc sprzedaży. Podkreślała także, aby bezwzględnie oddzielać sport od alkoholu.

W czasie poniedziałkowego posiedzenia wspólnego komisji radni z Kołaczkowa zrobili prawie wszystko na odwrót. Obecnie w gm. Kołaczkowo są 3 restauracje, w których sprzedawanych jest alkohol. Radni zaproponowali, aby górny limit restauracji, barów, w których można sprzedawać alkohol wynosił 8, sklepów z alkoholem jest 19 a górny pułap ustalono na 25.

Radni Andżelika Wojciechowska i Wojciech Tamborski

Takim rozwiązaniom sprzeciwiło się tylko dwoje radnych. 10 było za. Radni Andżelika Wojciechowska (Samorządna Gmina) i Wojciech Tamborski (Przyjazna Gmina) bali się zniechęcenia ludzi do działalności gospodarczej w handlu.

Od lewej: radni Piotr Górecki, Mariusz Gomulski,Michał Stefański

- Jestem za skorzystaniem z tych rekomendacji i ograniczeniem liczby do tego co jest dzisiaj wykorzystywane. Ubiegający się o kolejną koncesję musiałby najpierw wnieść o zmianę uchwał rady gminy co byłoby dodatkowym utrudnieniem - mówił radny Mariusz Gomulski.

Radni przyjęli także, że punkt sprzedaży alkoholu i punkt spożycia alkoholu powinien się znajdować w odległości co najmniej 50 m od miejsc „wrażliwych” tj. szkół, przedszkoli, kościołów (odległość liczona jest ciągami komunikacyjnymi, a nie w linii prostej).

Prezydium rady: Jerzy Woś i Danuta Grabowska

Rada wstępnie przyjęła się listę miejsc odstępstw od ustawowego spożywania napojów alkoholowych w miejscach. Wpisano tutaj m.in.: boiska sportowe i place zabaw.

Ankieta

Czy liczba punktów sprzedaży alkoholu w gminie Kołaczkowo jest wystarczająca?

Rada wycofała także z punktu obrad najbliższej sesji wprowadzenie ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu od 23.00 do 5.00.

Radna Małgorzata Jakubowska

Ostateczne decyzje w sprawie nowych zapisów antyalkoholowych zostaną podjęte na sesji, która odbędzie się 30 lipca.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:24 24-07-2018 10