Pyzdrska szkoła będzie miała nowego dyrektora

Burmistrz Pyzdr ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach wraz ze szkołą filialną z siedzibą we Wrąbczynkowskich Holendrach. 

oświata 19:05 06-02-20210 0

Jest to spowodowane z przejściem na emeryturę długoletniego dyrektora szkoły Romana Dreżewskiego. Zmiana na tym stanowisku nastąpi po zakończeniu bieżącego roku szkolnego. 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  

Oferty można składać do 24 lutego.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:05 06-02-2021