Pyzdrscy radni przyjęli zmiany w uchwale odpadowej

4 marca odbyła się  XIV sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach.

samorząd 19:54 04-03-20201 0

Podczas sesji radni zajęli się zmianami w uchwałach ws. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wzorem deklaracji o wysokości opłat. 

Pyzdrscy radni
Pyzdrscy radni

W nowej uchwale szczegółowo określono częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bio z budynków wielolokalowych. W okresie zimowym (od listopada do marca) odpady te będą odbierane 2 razy w miesiącu, w okresie letnim (od kwietnia do października) raz na tydzień. W budynkach jednorodzinnych tego rodzaju odpady będą odbierane dwa razy w miesiącu przez cały rok.

Zmiany będą obowiązywać od lipca.

Zmienia się też wzór deklaracji, jednak nie powoduje to konieczności ponownego składania deklaracji przez osoby, które zdecydowały się na kompostowanie i tym samym na skorzystanie z 2-złotowej ulgi.

Sprawozdanie burmistrza 

Ponadto burmistrz Przemysław Dębski na posiedzeniu przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej oraz omówił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem gminy.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:54 04-03-2020