Przyszedł czas zapłaty za Grzymysławice. Nadzwyczajna sesja rady powiatu

Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła dzisiaj (24 września) decyzję o zaciągnięciu 10 milionów złotych kredytu na zapłacenie faktur na budowę Cybernetu, czyli Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

samorząd 20:50 24-09-20180 21

Cześć budowlana tej inwestycji została zakończona. Centrum w Grzymysławicach ma powierzchnię 5 092 m². Powstały tutaj specjalistyczne pracownie szkoleniowe i techniczne, pomieszczenia socjalne, pomocnicze i konferencyjne, sale do nauki języków i magazyny. W Cybernecie będą odbywały się szkolenia z zakresu m.in.: techniki robotów, programowania sterowników, nauki podstaw hydrauliki i pneumatyki, obsługi wózków widłowych etc.

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach Fot.Powiat Wrzesiński

Firma Mirbud wystawił trzy faktury na 19 mln zł za budowę kompleksu w Grzymysławicach. Rozliczanie inwestycji wymaga od starostwa i rady powiatu trochę gimnastyki. Finansowanie „przechodzi” przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który cedzi pieniądze przez kroplówkę.

- Dofinansowanie odbywa się według pewnych reguł. Jedną z nich jest to, że wielkością do której udziela się prefinansowania, to jest kwota do 10 mln zł. Jeśli to wyższa kwota to musimy mieć zabezpieczone środki, albo gwarancję kredytową. Nie możemy otrzymać z urzędu marszałkowskiego całej kwoty na to zadanie, tylko musimy pobrać kwotę do 10 mln zł, po ich rozliczeniu wnioskujemy o następną kwotę – wyjaśnia nam Dionizy Jaśniewicz (Samorządny Powiat)

Powiat na zapłacenie faktur mamy 30 dni, a cała procedura z urzędem marszałkowskim trwa dużej, dlatego powiat musiał wziąć kredyt, aby zapłacić w terminie wykonawcy za prace budowlane.

Rada powiatu zgodziła się na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 10 milionów. Kredyt zostanie spłacony następną transzą z urzędu marszałkowskiego.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

20:50 24-09-2018