Przetarg na remont przedszkola „Jarzębinka” w Kołaczkowie został unieważniony

Urząd Gminy w Kołaczkowie unieważnił przetarg na przebudowę przedszkola „Jarzębinka”. Powodem były błędy w specyfikacji przetargowej, a dokładnie w projekcie budowlanym.

oświata 15:20 08-02-20210 0

Postępowanie zostało wszczęte 22 stycznia, ale zostało unieważnione 2 lutego. Uzasadniono to w ten sposób:

Wśród dokumentów załączonych do SIWZ znajdowały się między innymi: projekt budowlany, pomocniczo przedmiar, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. W projekcie budowlanym w pkt. 5.7. projektant wprowadził omyłkowo zapis „Malowanie farbami akrylowymi”, natomiast w przedmiarze robót oraz SIWZ „Malowanie farbą sylikatową lub silikonową 3-krotnie, zgodnie z kolorystyką wg uzgodnienia z inwestorem na budowie z zagruntowaniem podłoża farbą gruntującą”.

I dalej:

Opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z art. 7 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały w sposób istotny naruszone.
Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:20 08-02-2021