Przestrzeń publiczna, czyli wspólna

W swoich niedawnych felietonach Waldemar Śliwczyński i Mirosław Jadryszak poruszyli ważne aspekty miastotwórcze – odpowiednio: zwarte i mądrze urządzone miasto oraz niezbędny system ścieżek rowerowych.

Moim zdaniem 11:31 14-02-202010 3

Te zasady właściwie zorganizowanej przestrzeni publicznej można odnieść także do terenów wiejskich. Również tutaj miejscowości powinny rozwijać się w ramach zwartych obszarów funkcjonalnych, do których będzie doprowadzona niezbędna infrastruktura techniczna. Przy okazji warto wspomnieć o jeszcze jednym – rozwój przestrzenny powinien szanować charakterystyczny krajobraz dla naszych terenów, z właściwymi dla niego elementami dziedzictwa historycznego i przyrodniczego.

Być może problem w braku takiego kształtowania krajobrazu (np. wycinki alej drzew, wyburzanie zabytków) wynika nie tylko z elementarnej niewiedzy decydentów i chęci maksymalnej eksploatacji ekonomicznej terenu, ale również z traktowania krajobrazu jako tworu obcego, który stworzył ktoś inny (zaborca, okupant, dziedzic, PRL). Jedyne remedium jest takie, że musimy zacząć traktować przestrzeń publiczną i krajobraz jako wspólną wartość, którą mamy obowiązek szanować i rozwijać.

Maciej Słowiński

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:31 14-02-2020