Przedsiębiorczy Urząd Pracy

W ostatnim czasie można zauważyć, że coraz więcej młodych ludzi zakłada swoją działalność gospodarczą. 

Moim zdaniem 08:05 06-10-2018 8

Taka postawa zasługuje na wsparcie ze strony samorządu i to nie tylko gminy, jak sądzą niektórzy. Mimo wielu pozytywnych zmian od transformacji ustrojowej, w społeczeństwie wciąż widnieje obraz Powiatowego Urzędu Pracy jako szarego „pośredniaka”. 

W rzeczywistości działalność PUP-u jest szersza niż wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych czy przedstawianie ofert pracy na rynku. Wrzesiński PUP realizuje wiele unijnych projektów, finansuje miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych itp. 

Nowoczesny urząd pracy powinien pełnić również rolę Przedsiębiorczego Urzędu Pracy, który wspiera osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zarówno finansowo, jak i merytorycznie. Taki PUP winien organizować projekty, w których mogłyby uczestniczyć osoby chcące założyć własną działalność i dzięki którym otrzymałyby należyte wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów i prawników. 

Powinien także prowadzić badania wrzesińskiego rynku pracy oraz refundować koszty wyposażenia. Kiedy centrum Wrześni zaczyna wymierać, takie wsparcie byłoby nieocenione.

Sebastian Michalak

Kukiz’15

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

08:05 06-10-2018 8