Zgłoś propozycję do funduszu sołeckiego Kołaczkowa 2021

Do 10 września rada sołecka Kołaczkowa oczekuje na propozycje zadań w ramach funduszu sołeckiego 2021. 

samorząd 07:00 26-08-20201 1

Sołtys Małgorzata Wojciuch tel. 695 921 229, email: wojciuchmalgorzata@gmail.com. 

Pomysły zostaną rozpatrzone przez radę sołecką a następnie przedstawione i przedyskutowane na zebraniu wiejskim, które zaplanowane jest na wrzesień.

Ankieta

Czy zgłosisz propozycję do Funduszu Sołeckiego Kołaczkowa na 2021?

 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

07:00 26-08-2020