Projekt wozowni odpadł w pierwszym etapie. Inwestycja znów bez dotacji

Do Nekli nie trafią unijne miliony na renowację wozowni i utworzenie biblioteki. Projekt nie zyskał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego już w pierwszym etapie naboru.

społeczeństwo 19:37 19-11-20191 0

Urzędnicy chcieli pozyskać dotację w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego i poddziałania "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu". Wśród pozytywnie ocenionych wniosków znalazło się dwanaście propozycji. Nie było wśród nich adaptacji wozowni na nową siedzibę biblioteki publicznej. 

Według wstępnych szacunków, remont miał kosztować 5 mln zł. Na kolejne dwa lata w budżecie gminy na ten cel zarezerwowano 1 mln zł. Na ostatniej sesji te pieniądze zdjęto w związku z negatywną decyzją. 

Była to już trzecia nieudana próba sięgnięcia po środki zewnętrzne. Przypomnijmy, że dwukrotnie nie udało się otrzymać dotacji z programu "Infrastruktura bibliotek na lata 2016-2020".

Przypomnijmy, że we wstępnym projekcie adaptacji wozowni na bibliotekę znalazły się: wypożyczalnia główna, czytelnia, pracownia komputerowa, oddział dla młodzieży, oddział dla dzieci, scena z widownią do 50 osób i sala konferencyjna.

Jakie projekty zostały zakwalifikowane do dalszego etapu?

1. Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce - Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich związanych z ratowaniem zabytkowego Zespołu Klasztornego Franciszkanów w Poznaniu oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu

2. Miasto Konin - Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie

3. Gmina i Miasto Złotów - Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie

4. Muzeum Stanisława Staszica w Pile - Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile

5. Gmina Kiszkowo - Renowacja kaplicy grobowej rodziny Lange

6. Gmina miejska Turek - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku

7. Gmina Zduny - Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach

8. Fundacja Olandia - Rozbudowa Skansenu Olenderskiego w Prusimiu poprzez translokację, renowację i adaptację na cele kulturalne zabytkowego wiatraka koźlaka

9. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II

10. Miasto Leszno - Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej. Stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej jako kluczowy element rewitalizacji Leszna

11. Gmina Żelazków - Adaptacja budynku oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z Ośrodkiem Kultury, Biblioteki oraz Izby Tradycji przykładem rozwiązywania problemów kulturowych w Gminie Żelazków

12. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy - Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Gołańczy

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

19:37 19-11-2019