Prezydent Gniezna obiecuje pomoc w budowie ścieżki, a władze Wrześni piszą, że nie jest ona w ich kompetencji!

Projekt Września rozpoczął starania, aby skłonić drogowców do budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Wrześni do Gniezna. Niestety aktywiści na pomoc wrzesińskich władz nie ma mają chyba co liczyć.

samorząd 20:23 17-09-201914 72

Członkowie Projektu Wrześni słusznie zauważają, że wzmożony ruch na krajowej „piętnastce” uniemożliwia bezpieczne poruszanie się rowerzystom i pieszym.

– Od wielu lat na zebraniach wiejskich poruszany jest temat budowy ścieżki rowerowej z Gulczewa do Wrześni – informuje sołtys Gulczewa Maciej Słowiński (PW). – Wprawdzie wzdłuż drogi krajowej istnieje ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca z Wrześni do Sokołowa, ale jest ona niewystarczająca, a nowopowstała ścieżka do Gulczewa byłaby jej kontynuacją – dodaje.

Maciej Słowiński

Stowarzyszenie postanowiło zaangażować w sprawę wszystkie lokalne samorządy, przez które biegnie krajowa piętnastka z Wrześni do Gniezna. I tutaj przyszło rozczarowanie.

Informuję, że realizacja zadania polegającego na budowie drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku Września – Gniezno leży w kompetencjach zarządcy ww. drogi krajowej, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (...), a nie w kompetencji gminy Września – napisał w odpowiedzi Karol Nowak, zastępca burmistrza Wrześni.
Tak odpowiedziały władze Wrześni na prośbę o wsparcie inicjatywy budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Września-Gniezno

Członkowie PW nie ukrywają rozczarowania, bo liczyli, że władze Wrześni wesprą ich w działaniach. Przyznają, że liczyli na podjęcie działań podobnych to tych, które doprowadziły do budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Września-Gonice. Warto dodać, że jej budowa choć była w kompetencjach GDDKiA uzyskała wsparcie władz Wrześni.

Z kolei zastępca prezydenta Gniezna Jarosław Grobelny w odpowiedzi na ten sam wniosek napisał, że dołoży wszelkich starań, aby droga rowerowa między Wrześnią a Gnieznem mogła powstać.

Zdecydowanie popieram inicjatywę tworzenia bezpiecznych dróg rowerowych (...) i dołożę wszelkich starań, by droga rowerowa łącząca Gniezno z Wrześnią mogła powstać – napisał.
Odpowiedź na wniosek władz Gniezna

Ankieta

Czy władze Wrześni powinny wesprzeć Projekt Września w działaniach na rzecz budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż krajowej „piętnastki”?

– Na nasze pisma odpowiedziała też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wskazała, że budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sokołowo–Gulczewo została umieszczona w aktualizowanym obecnie zbiorze potrzeb z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy ciągów pieszo-rowerowych. Z kolei budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Cielimowo–Gniezno zaplanowana została łącznie z rozbudową samej drogi krajowej – informuje Damian Staniszewski, radny miejski, a zarazem prezes PW. – Wprawdzie to dopiero początek starań, ale u większości stron widać dobrą wolę i chęć załatwienia tej sprawy – dodaje. 

PW w walce o ścieżkę wspiera m.in. gnieźnieński radny miejski Tomasz Dzionek (Platforma Obywatelska). Na zdjęciu z lewej

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

20:23 17-09-2019