Prawie pół miliona złotych na remont remizy OSP w Pyzdrach

Minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał gminie Pyzdry dofinansowanie w kwocie 450 tys. zł na remont zabytkowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z 1901 r.

samorząd 20:56 08-05-20200 22

Remiza OSP to jeden z najstarszych obiektów w mieście. W pierwszym etapie prac modernizacyjnych, w 2018 r.gruntownie wyremontowano tzw.salę teatralną, dobudowaną do budynku w 1918 r. Obecnie pełni ona funkcję sali widowiskowo-kinowej. 

Drugi etap, obejmujący długo oczekiwany remont reszty budynku - łącznie z salą taneczną - ze względu na rozmiar prac i koszty stał się możliwy dopiero w tym roku. Przypomnijmy, że głównym zamierzeniem modernizacji obiektu było przeniesienie w to miejsce siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji. Obecne warunki lokalowe mocno ograniczają działalność tej instytucji. 

Sala taneczna. Fot. CKSiP

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2020. Wspomniane 450 tys. zł stanowi 40 proc. kosztów. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 1,36 mln zł.

Gmina starała się o uzyskanie dotacji na realizację tego zadania od 2016 r. zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych. Trzykrotnie składano wniosek w ramach naborów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Także trzykrotnie w latach 2018-2020 złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. Dotację udało się uzyskać w bieżącym roku. Planowane prace budowlane mają przystosować obiekt do pełnienia funkcji kulturalnej. 

Bardzo się cieszę, że ministerstwo dostrzegło nasze problemy i przyznano nam dotację. Tym bardziej, że to już kolejny wniosek jaki w tej sprawie złożyliśmy na przestrzeni ostatnich lat do różnych instytucji. Pieniądze te pomogą nam sfinalizować zadanie, które przebudową sali kina rozpoczęliśmy w 2017 roku. Zmieni się nie tylko wygląd całego budynku ale również jego funkcja i wykorzystanie. Dobrze, że ta konieczność dziejowa w końcu się dokona i 30 lat po upadku PRL-u zniknie ostatni „pomnik” tego okresu w Pyzdrach - mówi burmistrz Przemysław Dębski.

Ankieta

Czy przeniesienie siedziby centrum kultury to dobra decyzja?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

20:56 08-05-2020