Pożegnanie starych i powitanie nowych sołtysów

26 kwietnia w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbyło się spotkanie ze „starymi” i nowymi sołtysami.

społeczeństwo 19:50 27-04-20191 0

Odchodzący sołtysi otrzymali podziękowania od władz samorządowych za wieloletnie sprawowanie swojej funkcji, zaś nowi i „starzy" sołtysi – gratulacje z okazji wyboru.

Obecni na spotkaniu zostali zapoznani ze swoimi prawami i obowiązkami, z którymi związane jest pełnienie funkcji sołtysa. Omówiono także zasady realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Spotkanie było okazją do dyskusji o sprawach bieżących.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:50 27-04-2019