Potrzebne osocze ozdrowieńców! Apel do osób, które przechorowały COVID-19

Szpitale pilnie potrzebują osocza ozdrowieńców. Lekarze apelują do osób, które mogą zostać dawcami, żeby zgłaszały się do punktów poboru. Można w ten sposób uratować czyjeś życie!

zdrowie 13:09 30-10-20201 2

Cały czas rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Jedną z terapii stosowanych u osób z ciężkim przebiegiem zagrażającym życiu jest podawanie osocza pobranego od tych, którzy wyzdrowieli. Zawiera ono przeciwciała pomagające walczyć z chorobą.

Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a dawców wciąż za mało, dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje o zgłaszanie się osób, które przeszły już COVID-19. Dawcą może zostać:

osoba, które chorowała na COVID-19 i została uznana za zdrową (również osoby, które przeszły chorobę w warunkach domowych, zostały uznane za zdrowe i od momentu ustąpienia objawów minęło 28 dni);

jest w wieku 18-60 lat i nie choruje przewlekle (musi spełniać wszystkie standardowe wymagania dla krwiodawców);

nie otrzymała w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników;

osocze nie jest pobierane od kobiet, które były w ciąży.

Pobranie wygląda tak samo jak w przypadku pobrania krwi. Na wizytę można się umawiać pod numerem telefonu 61 886 33 54. W razie pytań z Centrum można się też kontaktować mejlowo pod adresem ozdrowieniec@rckik.poznan.pl.

Fot. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

13:09 30-10-2020