Potoki wody i kałuże na ul. Witkowskiej i Szosie Witkowskiej

Radny powiatowy Marek Kołodziejczyk (PiS) od kilku miesięcy sugeruje, że dopiero co wyremontowana Szosa Witkowska niszczona jest przez stojącą wodę. Odpowiedź starostwa można skrócić do trzech słów: – Wydaje się panu.

aktualności 08:00 28-03-20201 7

Stojąca woda po każdym deszczu, strumienie wody, zapchane studzienki – w końcu sugestie wyborców skłoniły radnego do napisania interpelacji w tej sprawie.

– Od kościoła do bloków nie przejdzie się po chodniku, nie będąc ochlapanym przez samochód – powiedział nam radny.

Marek Kołodziejczyk pytał m.in.: w jakim cyklu porządkowana jest Szosa Witkowska np. zamiatanie piasku i czyszczenie studzienek, jaki okres gwarancji ma droga po remoncie, i czy w ogóle na ulicy Witkowskiej i Szosie Witkowskiej został zrobiony przegląd tychże arterii.

– Drogi są okresowo kontrolowane i sprawdzany jest ich stan. W razie stwierdzenia nieprawidłowości są podejmowane działania zmierzające do ich wyeliminowania. Osobny przegląd ulicy Witkowskiej i Szosy Witkowskiej nastąpi przed upływem gwarancji przebudowy (18 listopada 2020 – przyp. red) i w razie ujawnienia się wad, wykonawca zostanie wezwany do ich usunięcia – odpowiedział starosta Dionizy Jaśniewicz

Czyszczenie studzienek ma zakończyć się po akcji zima, a więc teoretycznie na dniach.

– Z tej odpowiedzi wynika, że wszystko w zasadzie jest w porządku, a przecież tak nie jest – powiedział nam Marek Kołodziejczyk.

Przypominamy, że dostępny jest już nowy numer „WW” w postaci cyfrowej

Thumb ww biernat

Filip Biernat

08:00 28-03-2020