Poseł Krzysztof Ostrowski zapowiada zmiany w opiece zdrowotnej

Wcześniejsze wykrywanie chorób, bezpieczeństwo lekowe i leczenie bez bólu – nadchodzą zmiany w systemie zdrowia.

samorząd 15:49 25-05-2018 35

Zapowiedzi padły na konferencji prasowej w Gnieźnie, która odbyła się 24 maja. – Dzięki pełnieniu funkcji Posła RP mam szansę zaangażować się w proces tworzenia prawa i u źródła pracować nad zmianami, które przyniosą poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej – mówił poseł PiS Krzysztof Ostrowski, przewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. Praw Pacjentów.

W Sejmie trwają prace nad ważnymi zmianami w Prawie Farmaceutycznym, a do konsultacji publicznych trafił projekt, który ma określić standardy leczenia bólu. W planach jest ułatwienie dostępu do badań laboratoryjnych, które są najtańszym i najskuteczniejszym źródłem informacji o stanie zdrowia pacjenta. Poniżej szczegółowe informacje.

Prawo Farmaceutyczne

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Ustawy - Prawo farmaceutyczne, zmiany dotyczą wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi oraz ułatwieniem dostępu do badań klinicznych.

W ramach nowelizacji wprowadzone zostaną przepisy, które mają na celu zahamowanie wywozu leków za granicę Polski przez przedsiębiorców, którzy jednocześnie prowadzą hurtownię farmaceutyczną i działalność leczniczą. Brak regulacji w tym zakresie dotychczas powodowała, że niektórzy przedsiębiorcy wykorzystując to nabywali deficytowe leki w aptekach w ramach działalności leczniczej, a następnie posługując się zezwoleniem na prowadzenie hurtowni sprzedawali leki za granicę. 

Proceder ten był dotychczas trudny do wykrycia przez inspekcję farmaceutyczną, ponieważ nie jest to nigdzie odnotowywane. Dzięki szczegółowym analizom łańcuchów dostaw udało się go zidentyfikować i określić przepisy, które zakończą tę patologię. Zmiany poprawią przede wszystkim dostęp pacjentów do leków, w tym specjalistycznych ratujących życie.

W ustawie wprowadza się także zmiany, które mają ułatwić formalności związane z uruchamianiem badań klinicznych. Dla pacjentów oznacza to możliwość szybszego dostępy do innowacyjnych leków. Ważne jest również, że badania kliniczne odbywają się według ścisłych procedur i standardów jakościowych, które zapewniają pacjentom stałą kontrolę w trakcie leczenia i wieloletnią opiekę po jego zakończeniu. Dla wielu pacjentów dostęp do badań klinicznych jest jedyną szansą na wyleczenie (dotyczy to m.in. chorób nowotworowych i chorób rzadkich).

Standardy leczenia bólu

W Polsce do tej pory nie zostały wprowadzone żadne regulacje prawne, które gwarantowałyby pacjentom leczenie bólu i leczenie bez bólu. Dlatego Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Praw Pacjentów, które zorganizowało kilka posiedzeń na temat standardów leczenia bólu, przygotowało Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu. Standard organizacyjny rozpoznawania, leczenia, monitorowania bólu, niezależnie od jego przyczyny, ma być obecny w każdym szpitalu. Standardy zostaną określone za pomocą metod oceny bólu, tj.: badania podmiotowego i przedmiotowego, skali oceny bólu, badania pomocniczego; monitorowania skuteczności leczenia bólu, tj.: oceny nasilenia bólu, oceny osiągnięcia ulgi w bólu w wyniku zastosowanego leczenia, oceny stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, oceny wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia, oceny skuteczności leczenia działań niepożądanych, rozważenia modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych, oceny stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego; a także poprzez wprowadzenie obowiązku prowadzenia postępowania terapeutycznego mającego na celu łagodzenie i leczenie bólu. Istotnym elementem projektowanej regulacji są przepisy zobowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do sporządzenia Karty Oceny Nasilenia Bólu, która dołączana będzie do dokumentacji medycznej.

Zmiana ta pozwoli na ocenę stanu zdrowia pacjenta w zakresie objawów bólowych, a także monitorowanie jego leczenia. Wprowadzenie zmian spowoduje podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Ponadto przyczyni się do zebrania bardziej szczegółowego wywiadu od pacjenta oraz odnotowania tych informacji w jego dokumentacji medycznej. Rozporządzenie wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Badania diagnostyczne

Celem diagnostyki laboratoryjnej jest dostarczenie jak najbardziej wiarygodnej i wyczerpującej informacji medycznej o stanie zdrowia pacjenta, na określonym etapie postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego. Badania laboratoryjne stanowią najtańsze źródło informacji diagnostycznej. Są podstawą około 60% decyzji lekarskich, generują około 10% kosztów opieki zdrowotnej, co przy właściwym doborze oraz należytej interpretacji wyników czyni je jednym z elementów decydujących o skuteczności i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia.

Jak wskazał NIK w swoim raporcie z kontroli, nakłady ponoszone na ten cel w Polsce są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. Niestety w Polsce nadal wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. ze sposobu finansowania. Koszty wykonywanych badań laboratoryjnych zawierają się w kosztach ogółem. Średni udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach świadczeń POZ w latach 2015-2016 wyniósł zaledwie 3,73%.

Brak odrębnego finansowania badań laboratoryjnych w ramach POZ nie gwarantuje właściwego stopnia wykorzystania badań laboratoryjnych i przyczynia się do ograniczania zlecania tych badań przez lekarzy w celu minimalizowania kosztów. Parlamentarny Zespół ds. Praw pacjentów skierował w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia, w którym proponuje, aby badania laboratoryjne były odrębnie finansowane. 

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

15:49 25-05-2018 35