Ponawiamy apel do właścicieli psów w gminie Pyzdry i nie tylko o przestrzeganie swoich obowiązków

Mimo apeli na terenie gminy i miasta Pyzdry pojawia się problem psów, które wałęsają się bez opieki.

społeczeństwo 19:51 15-01-20202 16

Władze gminy przypominają o obowiązkach ciążących na właścicielach czworonogów. Zwierzęciu na posesji należy zapewnić całodobowy nadzór, by nie mogło ono jej opuścić. Poza jej terenem psy mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która zdolna jest do kontroli zachowania zwierzęcia i prowadzenia go na smyczy. W przypadku psów ras średnich, dużych bądź uznanych za agresywne, zwierzę powinno mieć założony kaganiec.

Nie dostosowanie się do w/w przepisów skutkuje skierowaniem na Policję wniosku o ukaranie mandatem karnym właściciela psa.

Apel dotyczy właścicieli psów, a zwłaszcza o nie wypuszczanie zwierząt poza teren ogrodzonej posesji bez opieki. Niestosowanie się właścicieli psów do obowiązujących przepisów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy, szczególnie dzieciom.

Ankieta

Czy psy bez opieki są problemem w miejscowości w której mieszkasz?

Ankieta

Czy idąc pieszo lub jadąc rowerem zaatakował Cię pies?

Nie czekajmy, aż wydarzy się tragedia. Pogryzienie przez psa wiąże się z długotrwałym i bolesnym leczeniem, a właściciel zwierzęcia zawsze ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje karne oraz finansowe.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:51 15-01-2020