Propozycje Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim utonęły w morzu niechęci

Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewski chce utworzyć oddział przedszkolny i specjalny. Gmina Kołaczkowo robi wszystko, aby dyrektorowi, nauczycielom i rodzicom wybić te pomysły z głowy.

oświata 12:33 09-06-20180 7

Propozycje szkoły został przedstawione radnym z Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy w Kołaczkowie, na posiedzeniu, które odbyło się 7 czerwca.

Placówka chce w przyszłym roku szkolnym otworzyć jeden oddział przedszkolny i jeden oddział specjalny.

- Rodzice z Grabowa Królewskiego nie chcą dowozić dzieci do Kołaczkowa, woleliby mieć coś na miejscu i nie angażować osób trzeci do przewożenia swoich pociech. Rodzicom jest łatwiej dowieźć dzieci do Kaczanowa i Wrześni, ponieważ większość z nich pracuje we Wrześni – zapewniała Anna Zimna, nauczycielka, a od 1 września dyrektor szkoły.

Nowe przedszkole miałoby działać w jednej Sali na parterze w nowej części szkoły. Szkoła jest przygotowana do przyjęcia przedszkolaków jeśli chodzi o wyposażenie, są zabawki i pomocy edukacyjne, zestaw interaktywny etc. Posiłki mogłyby być dowożone z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie. Oddział miałby być otwarty od godz. 8.00 do 13.00, funkcjonowałaby także opieka świetlicowa przed i po zajęciach, byłyby zajęcia z języka angielskiego i religii. Szkoła w Grabowie Królewskim nie miałaby problemu, aby zapewnić wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Ankieta

Czy w Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim powinien powstać oddział przedszkolny?

- Brak jest nauczycieli bez przydziału godzin, dlatego niezbędne będą przesunięcia, kwalifikacje do prowadzenia wychowania przedszkolnego ma kilku nauczycieli, gdyby powstał oddział przedszkolny, przesunięcia godzinowe pozwoliłyby uniknąć zatrudnienia dodatkowo nauczyciela. Co do kosztów byłaby to kwestia wynagrodzenia nauczyciela i koszty eksploatacji budynku: woda, prąd. Pozostałe rzeczy, jak wyposażenie jest dostępne, mam wsparcie rady rodziców, sponsorów, dlatego prężnie działamy – mówiła Anna Zimna.

Jeden nauczyciel nie jest w stanie obsłużyć jednego oddziału przedszkolnego, ale mobilizacja w Grabowie Królewskim jest pełna.

- Były prowadzone rozmowy z nauczycielami , którzy zdeklarowali, że oprócz tych godzin świetlicowych, mogą pracować w ramach wolontariatu - wyjaśniała Anna Zimna.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem propozycje składane przez SP Grabowo Królewskie rozpatrywane są uczciwie?

Referat Oświaty Urzędu Gminy w Kołaczkowie wyliczył ile będzie kosztowało otwarcie oddziału przedszkolnego w Grabowie Królewskim

- W sumie wyliczyliśmy, że ten oddział przedszkolny kosztowałby około 215 tys. zł w roku szkolnym 2018/2019– mówiła Milena Świątek, kierownik referatu oświaty.

Radny Jerzy Woś uznał te wyliczenia za przeszacowane, podobnie jak obecna na sali delegacja ze szkoły w Grabowie.

Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim

Ostatecznie wójt Teresa Waszak zażądała przygotowania nowego projektu organizacyjnego szkoły, który ma być dostarczony 11 czerwca do urzędu. Tego samego dnia szefowa gminy wyjeżdża na urlop i tak sprawa zostanie odłożona ad acta.

Generalnie Teresa Waszak niechętnie przyjmowała propozycje z Grabowa Królewskiego.

- Pośpiech jest złym doradcą, przeliczcie i przemyślcie wasze rozwiązania. Jeżeli przedstawicie dobrą propozycję rada gminy na pewno to zaakceptuje – mówiła Teresa Waszak.

Rola Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim ma być w przyszłości marginalizowana. Wójt dąży do stworzenia dwóch zespołów szkół na terenie gminy Kołaczkowo.

O tym można poczytać  TUTAJ.

Dyrekcja SP Grabowo Królewskie zaproponowała także utworzenie oddziału specjalnego z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. Anna Zimna przyznała, że mają problemy z przekonaniem do tego pomysłu dzieci niepełnosprawnych. Na pewno inicjatywa koliduje z pomysłami powiatu wrzesińskiego, który przenosi Zespół Szkół Specjalnych do nowej siedziby przy ul. Leśnej we Wrześni.

Ankieta

Czy w Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim powinien powstać oddział specjalny?

– Wyszliśmy z propozycją, że dzieci, które przewożone są do szkoły specjalnej do Wrześni pozostały w gminie Kołaczkowo i wyszliśmy z propozycja, aby utworzyć klasy specjalne, wzorem szkół w Chwalibogowie i Marzenina . Jest to możliwe do zrealizowania, pozwalają na to rozporządzenia, pozwalają na to przepisy. Przedstawiliśmy tę propozycję pani wójt, otrzymaliśmy zielone światło. W tej chwili 12 dzieci jest dowożonych do szkoły specjalnej we Wrześni. Chcemy utworzyć jeden oddział. Mamy nauczycieli, którzy są wykwalifikowani do prowadzenia zajęć z tymi dziećmi – mówiła Anna Zimna.

Anna Zimna apelowała o pomoc samorządu w tej sprawie. Wójt Teresa Waszak odpowiadała, że nie jest w stanie pomóc.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:33 09-06-20180 7