Pomocny zwrot podatku VAT dla budżetu gminy Kołaczkowo

W poniedziałek 12 października odbyła się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kołaczkowie.

samorząd 16:50 16-10-20201 0

Zwołano ją w trybie pilnym, a było to podyktowane koniecznością podjęcia decyzji w sprawie uchwały o przystąpieniu i wyrażeniu zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów przez gminę w spółce z o.o. Oświetlenie uliczne i drogowe  z siedzibą w Kaliszu. Drugim i najważniejszym punktem obrad było wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 - Gmina otrzymała zwrot podatku VAT od zrealizowanych wcześniej inwestycji, tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie, kanalizacji przy ul. Polnej w Kołaczkowie oraz częściowo z przebudowanej oczyszczalni. Kwota zwrotu podatku wyniosła 1,34 mln zł - mówiła skarbnik gminy Danuta Olejniczak.

Radni postanowili wprowadzić do budżetu 1,2 mln zł, resztę pozostawić w rezerwie ogólnej. Środki pozyskane z podatku zostaną wykorzystane na planowane inwestycje, m.in. termomodernizację szkoły w Bieganowie, przedszkola Jarzębinka w Kołaczkowie oraz pałacu Reymonta.

Na koniec radny Wiesław Urbaniak podziękował wójt Teresie Waszak, pracownikom urzędu, radnym - imieniu własnym, sołtysa Szamarzewa oraz mieszkańców za ujęcie w tegorocznym planie inwestycji drogowej w Szamarzewie. Odcinek o długości 1,8 km jeszcze w tym roku zostanie utwardzony kruszywem.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

16:50 16-10-2020