Polemika radnego Zbigniewa Bieńko z dziennikarzem „WW” Filipem Biernatem

Pan Redaktor Filip Biernat w  komentarzu do  własnego artykułu napisał, że jako radny nie działam pro publico bono.

Listy 13:26 13-04-20170 8

Zapewniam Pana Redaktora i  Czytelników „WW”, że w  takiej społeczności jak gmina Września, działanie na  rzecz 231  właścicieli garaży przy ul.  Piastów, a wię c licząc rodziny właścicieli, działanie na  rzecz kilkuset osób jest działaniem pro publico bono. Tym niemniej, jako radny cały czas próbuję działać na  rzecz większej rzeszy Wyborców. Niestety sięgając chociażby po  ostatni przykład z   29.12. 2016  r. Rada Miasta nie przyjęła dwóch przygotowanych przeze mnie uchwał, które bezsprzecznie były przygotowane dla większej rzeszy Wyborców. Burmistrz Wrześni dba tylko o  interesy Przedsiębiorców, czyli według opinii Urzędu Kontroli Skarbowej również o swoje interesy. Dopóki radni Unii Wrześnian będą głosować tylko za  uchwałami wskazanymi przez Burmistrza, a  nie za  uchwałami pro publico bono, moja działalność uchwałodawcza nie przyniesie zakładanych efektów. Dlatego pozostaje mi  wychwytywać bezsprzeczne błędy rządzących i  domagać się bezzwłocznej naprawy takich błędów. Zapewniam Pana Redaktora, że  będę tak postępował do  końca kadencji, pomimo  bezprawnego zajęcia przez UMiG Września kilkuset metrów  kwadratowych działki będącej w   wieczystym posiadaniu 231  właścicieli garaży w  ocenie Pana Redaktora jest duperelą. O  tym, że  moja praca radnego będzie musiała skupić się na  takich działaniach mówiłem już zaraz po  ogłoszeniu wyniku wyborów, w  jedynym do  tej pory udzielonym wywiadzie, kiedy działał w  naszym mieście podczas bieżącej kadencji samorządu jak do tej pory jedyny niezależny portal „Nasza Września”. Wtedy miałem jeszcze nadzieję, że pokrzywdzeni przez rządzących będą mogli usłyszeć magiczne słowo „przepraszam”. Po  dwóch latach pracy w  samorządzie gminnym nie mam złudzeń, że do  końca kadencji pokrzywdzeni mogą jedynie marzyć o  usłyszeniu słowa „przepraszam” od  rządzących za  popełnione błędy. Może to  dlatego, że popełnianych błędów jest po  prostu za  dużo.

Ciekawym zwyczajem w  WW jest pisanie przez Redaktora komentarza do  własnego artykułu. U  uważnego czytelnika rodzi się wtedy podejrzenie, że Redaktor dostał gotowy tekst do  podpisania w  zamian za  t o mógł napisać „niezależny komentarz do  własnego artykułu”?

Radny Zbigniew Bieńko

Od  Filipa Biernata: – Dziękuję uprzejmie za  polemikę. Zgodnie z  Ustawą o  samorządzie gminnym art 23 ust. 1, radny zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej całej gminy, a  nie tylko partykularnym interesem wyborców własnego obwodu wyborczego. Według Głównego Urzędu Statystycznego około 10  proc. Polaków jest aktywna ruchowo. Oznacza to, że Flex Park został wybudowany z  myślą o  co  najmniej 4500  mieszkańcach gminy Września, którzy regularnie zażywają ruchu na  świeżym powietrzu. Tyle o  liczbach całkowitych. Jako dziecko byłem mieszkańcem Pana okręgu i  zimą uczyłem się jeździć na  łyżwach na  tym oplumpranym staweczku. Dzisiaj dzięki firmie Flex, burmistrzowi i  radzie mogę zrobić tam trening na  światowym poziomie. Najpierw rozgrzać się na  urządzeniach bawiących, potem pobiec na  Lipówkę i  tam również przypakować na  siłowni napowietrznej, potem wrócić na  ul.  Piastów. 10  kilometrów w  pięknych okolicznościach przyrody.Czuje Pan to?

Oczywiście jestem pod wrażeniem Pana rycerskiej postawy w  bieżącej kadencji samorządu – lepiej niż Pan bym tego nie opisał. Jednak widzę oznaki zmęczenia walką z  układem, skoro twierdzi Pan, że mój tekst napisał ktoś z  ratusza i  łaskawie zgodził się na  mój komentarz. Jak Pan śmie, Panie Bieńko? Kim Pan jest, żeby insynuować, żeby odbierać całej redakcji kwalifikacje do  wykonywania zawodu? Gdybym Pana publicznie zapytał: „Czy przestał Pan brać łapówki?”, co   by  Pan odpowiedział? Tango down, Panie radny Bieńko, tango down... 

Ankieta

Czy zabranie kilku mieszkańcom paru metrów przy garażach (nie powodując przy tym utrudnień z korzystania z garaży) na Flex Park było dopuszczalne, czy nie?

 

Thumb img035

Waldemar Śliwczyński

13:26 13-04-2017