Polacy dla Białorusinów – włączamy się w akcję Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

We Wrocławiu wczoraj odbyła się pikieta popierająca walkę Białorusinów z reżimem Łukaszenki. Byli tam nasi ludzie ze Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

aktualności 13:18 26-06-20200 0

Publikujemy Oświadczenie SGL:

Uwaga Wydawcy, prosimy o zamieszczenie na swoich portalach poniższego oświadczenia. Jest w 4 wersjach językowych, możecie wrzucić we wszystkich, możecie tylko po polsku. Oto jego treść:

OświadczenieDziesiątki osób w aresztach i w więzieniach. Za kratami dziennikarze. Na ulicach nawet małych miast milicja brutalnie atakuje protestujących Białorusinów. Mimo, że u nas pandemia, walka wyborcza, wakacje, nie możemy być obojętni na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Oni dziś potrzebują jak nigdy naszego wsparcia i solidarności. Walczą o godność i wytęsknioną od lat wolność. 

Rada Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Warszawa, 25.06.2020

PO BIAŁORUSKU:

Заява.Дзясяткі людзей пад арыштам і ў турмах. За кратамі журналісты. На вуліцах нават малых мястэчак міліцыя брутальна атакуе беларусаў, якія пратэстуюць. Нягледзячы на тое, што нашую ўвагу трымае пандэмія, выбары, вакацыі - мы не можам быць абыякавыя да таго, што адбываецца за нашай усходняй мяжой. Беларусы сення, як ніколі, патрабуюць нашай падтрымкі і салідарнасці. Змагаюцца за гонар і годнасць і за свабоду, пра каторую мараць многа год. Рада выдаўцоў Таварыства лакальных газет. Варшава 25.06.2020

PO ROSYJSKU:

ЗаявлениеДесятки людей находятся в СИЗО и в тюрьмах. За решеткой журналисты. Даже в небольших населенных пунктах милиция на улицах жестоко нападает на белорусов, протестующих против режима Лукашенко. Несмотря на то, что у нас пандемия, избирательная кампания и каникулы, мы не можем быть безразличными к происходящему за нашей восточной границей. Сейчас они нуждаются в нашей поддержке и солидарности как никогда раньше. Они борются за достоинство и свободу, которой не видели уже много лет.Совет издателей Ассоциации местных газет.Варшава, 25.06.2020

PO ANGIELSKU

Statement Dozens of people in custody and prisons. Journalists behind bars. Police brutally attacks Belarusian protesters, even in smallest towns. Even though it is time of pandemic, elections and holidays, we cannot be indifferent to what is happening behind our eastern border. They need our support and solidarity like never before. They fight for dignity and they are longing for freedom. The Publishers Council of the Local Newspaper Association. Warsaw, 25.06. 2020
Wrocław, 25.06.2020, pikieta – Fot. Marta Ringart

Thumb img035

Waldemar Śliwczyński

13:18 26-06-2020