Pokaż się z „WW” z okazji 1500. numeru! Do wygrania 1500 zł!

Już za tydzień, w piątek 1 lutego, ukaże się wydanie „Wiadomości Wrzesińskich” z numerem 1500 na okładce. Z tej okazji przygotowujemy dla naszych Czytelników sporo atrakcji. Będziemy m.in. rozdawać niemałe pieniądze.

konkurs 10:45 21-01-20190 7

W jubileuszowym numerze z 1 lutego znajdą się różne konkursy, wyróżnienia dla najwierniejszych Czytelników, wspomnienia i parę niespodzianek. A już teraz ogłaszamy specjalny konkurs fotograficzny, w którym do wygrania jest 1500 zł!

Do udziału można zgłaszać się od dzisiaj (18 stycznia) do 30 stycznia. Wystarczy przysłać na adres: konkursy@wrzesnia.info.pl jakąś ciekawą, śmieszną, oryginalną fotografię przedstawiającą jedną lub kilka osób z naszą gazetą. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej.

Zaznaczmy tylko, że podczas oceny prac nasze jury będzie zwracać szczególną uwagę na pomysłowość, kreatywność, poczucie humoru i jakość wykonania fotografii. A więc – chwytajcie za gazety i aparaty! Czekamy na Wasze zdjęcia!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Pokaż się z WW” z okazji 1500. numeru „Wiadomości Wrzesińskich”. Do wygrania 1500 zł!

1. Organizatorem Konkursu jest: Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy, ul. Harcerska 19, 62-300 Września, NIP 789-000-28-34
– jako „Wiadomości Wrzesińskie”.

2. Temat Konkursu „Pokaż się z WW”: zdjęcia Czytelników z gazetą „Wiadomości Wrzesińskie”.

3. Czas trwania Konkursu: od 18 stycznia do 8 lutego 2019 r.

4. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy konkursowej w postaci ciekawej, śmiesznej, oryginalnej fotografii przedstawiającej jedną lub kilka osób z gazetą „Wiadomości Wrzesińskie”, na adres mejlowy: konkursy@wrzesnia.info.pl. W tytule mejla należy wpisać: „Pokaż się z WW”, a w treści podać dane kontaktowe: imię oraz numer telefonu.

8. Zgłoszenia będą przyjmowane od 18 do 30 stycznia 2019 r. Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

9. Do oceny zdjęć konkursowych zostanie powołane przez Organizatora specjalne Jury. Podczas oceny prac Jury będzie zwracać szczególną uwagę na pomysłowość, kreatywność, poczucie humoru i jakość wykonania, przy czym będzie kierować się subiektywną oceną. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. Wybierze ono do 15 zdjęć, które zostaną opublikowane w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” na portalu Wrzesnia.info.pl oraz na Facebook.com/wrzesnia.info – na te zdjęcia będzie można głosować do 7 lutego 2019 r., do godziny 12.00, poprzez kupony zamieszczone w gazecie „Wiadomości Wrzesińskie” 1 lutego 2019 r., ankietę na portalu Wrzesnia.info.pl oraz „lajki” na Facebooku, przy czym głos oddany na kuponie papierowym liczony będzie pięciokrotnie. Na Facebooku będzie można zdobyć maksymalnie 15 głosów – w zależności od liczby lajków. Zdjęcie z największą liczbą polubień otrzyma 15 głosów, kolejne 14 głosów, itd.

10. Pięć zwycięskich realizacji zostanie przedstawionych 8 lutego 2019 r. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu Facebook.com/wrzesnia.info oraz na portalu Wrzesnia.info.pl.

11. Osoba, która dostanie najwięcej punktów, otrzyma 1500 zł, cztery kolejne wygrają roczną prenumeratę „Wiadomości Wrzesińskich”. Wszyscy laureaci zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie bądź poprzez komunikat wysłany na adres poczty mejlowej, z której zostało wysłane zgłoszenie, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

12. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora w dniu ogłoszenia wyników.

13. Lista nagród zostanie opublikowana w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” 8 lutego 2019 r.

14. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień.

15. Przekazując zdjęcie na konkurs, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację zdjęcia konkursowego na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu Facebook.com/wrzesnia.info oraz na portalu Wrzesnia.info.pl.

16. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia zapewnia Organizatora, że zarówno zgłoszenie pracy w Konkursie, jak i sama praca konkursowa nie naruszają przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do:

zmian niniejszego regulaminu,

odstąpienia od organizowania Konkursu bez konieczności podawania przyczyny.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

10:45 21-01-2019